Månedens klumme – september 2023

Der er flere veje til lokal værdiskabelse

Erhvervslivet er centralt for lokal vækst og udvikling og dermed for velfærden for borgerne i kommunen. Et velfungerende lokalt erhvervsliv, skaber arbejdspladser, driver økonomisk vækst og fremmer udviklingen, ligesom det blandt andet tiltrækker nye virksomheder og flere borgere. For at fastholde et velfungerende erhvervsliv, skal det styrkes, støttes og tilføres værdi. Hvordan skaber man bedst værdi for erhvervslivet i Faxe kommune? Det kan der være rigtig mange bud på, og hos Business Faxe er dét at støtte op og skabe værdi for erhvervslivet netop en af vores kerneopgaver.

Tiltrækning af finansielle midler

En af de afgørende og helt konkrete måder, hvorpå Business Faxe medvirker til at skabe værdi til det lokale erhvervsliv, er ved at tiltrække finansielle midler gennem erhvervsfremmesystemet. I år er det allerede lykkedes at skaffe 2,3 mio. kr. til en række lokale virksomheder her i området. Disse finansielle midler er en rigtig god investering i fremtiden for Faxe kommunes erhvervsliv. Midlerne har virksomhederne blandt andet brugt på digitalisering af kerneprocesser, grøn omstilling i produktionen, strukturering af eksportsatsninger og forberedelser på den nye virkelighed, som Femernforbindelsen kommer til at give. Alt sammen eksempler på, hvordan økonomisk støtte kan være et springbræt til endnu mere vækst og udvikling.

Understøttelse af iværksætteri

Iværksætterne spiller også en vigtig rolle i forhold til jobskabelse og vækst i vores lokalområde. Så udover at Business Faxe hjælper med at tiltrække finansielle midler til gennem erhvervsfremmesystemet, arbejder vi også målrettet for at give iværksættere den bedst mulige start her i Faxe kommune. Det er typisk en udfordrende og overvældende opgave at få bragt ideerne fra tegnebrættet og ud i virkeligheden helt konkret, og her kommer vi ind i billedet. Gennem vejledninger, kurser, forløb og arrangementer hjælper vi iværksættere igennem den svære opstartsfase. Og det går rigtig godt for iværksætteriet i Faxe kommune. Vi har en stærk tradition for at etablere nye virksomheder her i området, og vi ligger faktisk over landsgennemsnittet.

Godt kendskab og gode relationer

Den vigtigste måde og forudsætning for at skabe værdi lokalt er gode relationer og godt kendskab til virksomhederne. Det har vi heldigvis i Business Faxe, vi forstår virksomhedernes udfordringer og muligheder og kan derfor blandt andet bringe dem i spil for hinanden og skabe værdigivende samarbejder. Virksomheder får tilført mere værdi ved at udnytte hinandens kompetencer, ressourcer og markedsadgang. Det er ikke bare godt for virksomhedernes bundlinje, men også for lokalsamfundet som helhed.

Værdi tilføres og kommer også gennem for eksempel uddannelse, infrastruktur og andre rammevilkår. Alt sammen elementer vi også har fokus på i vores arbejde med at tilføre værdi og styrke erhvervslivet her i Faxe kommune. At skabe værdi for erhvervslivet handler om at forstå det lokalsamfund, man opererer i, støtte op hvor der er brug for det og sætte de tilgængelige ressourcer og muligheder i spil for hinanden. Og det er netop det, Business Faxe er sat i verden for. Vi er sat i verden af og for det lokale erhvervsliv med det formål for øje at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i Faxe Kommune. Det arbejder vi hårdt på nu, og det vil vi også arbejde hårdt for i fremtiden.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe