Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte nye regler for beskyttelse af persondata i kraft som følge af ny EU-lovgivning. I Business Faxe har vi opdateret vores persondatapolitik for at tydeliggøre, hvad vi bruger persondata til og hvorfor.

Business Faxe registrerer virksomheder i CRM-system, økonomisystem, mailsystem og på hjemmesiden www.businessfaxe.dk (sidstnævnte kun ved medlemskab). Registreringen omfatter stamdata herunder kontaktinformationer. Det vil sige navn, telefonnummer samt mailadresse på kontaktpersoner i den pågældende virksomhed.

Business Faxe bruger persondata til udøvelsen af sin virksomhed generelt eksempelvis i forbindelse med analyser, fakturering, udsendelse af nyhedsbreve og invitationer samt eksponering af virksomheder (sidstnævnte kun ved medlemskab).

Business Faxe forsikrer, at persondata til enhver tid bliver behandlet efter gældende regler om behandling af persondata, ligesom Business Faxe på anmodning kan dokumentere dette i henhold til bestemmelserne i Persondataloven.

Business Faxe videresender eller overdrager ikke persondata til tredjemand, med mindre der er givet konkret samtykke hertil. Såfremt der er indgået en databehandleraftale lader Business Faxe data behandle i tredjeparts IT-system. Dette sker eksempelvis ved registrering i CRM- og økonomisystem.

Ved tilmelding

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev eller et arrangement, eller melder du dig ind i Business Faxe, accepterer du, at vi registrerer ovennævnte persondata. Du kan til enhver tid skriftligt anmode om indsigt i, hvilke data Business Faxe har registreret, og du kan til enhver tid skriftligt anmode Business Faxe om at slette data helt eller delvist, hvorefter vi vil være forpligtet til straks at efterleve dette.

Kontakt os

Sofie Løndal Dyrlund

Kommunikationskonsulent

+45 61 37 58 79
Sld@businessfaxe.dk