Turisme i Faxe

I Business Faxe mener vi at der er stort uforløst potentiale inden for turismeerhvervet.
Heldigvis er Faxe Kommune enige med os.

Turisme er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune, og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området. Netop derfor er der potentiale for vækst i branchen, særligt ved at fremme antallet af overnatninger fremfor endags-besøgende, ved at udvikle sammenhængende oplevelsesforløb på tværs af aktører og ved at få nye aktører tiltrukket til kommunen og koblet op på de øvrige aktører.

For at udfolde potentialet har Faxe Kommune, i årene 2022 til 2025, afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv.

Udmøntningen af pengene skal ske via en turismeenhed i regi af Business Faxe.


Turismeenheden vil snarligt ansætte en dedikeret projektleder, der får til opgave at servicere et netværk og relevante aktører. Projektlederen skal samle aktører i meningsfulde klynger, udvikle og eksekvere på arrangementer og events, der går på tværs af selvsamme aktører, samt opbygge en organisation med medlemskontingenter blandt aktørerne.

Til at sætte retningen for Turismeenheden og for at sikre den bedst mulige forankring i erhvervslivet, har Business Faxe valgt at nedsætte en styregruppe af lokale toneangivende aktører på området.

Styregruppen, består af Gregers Münter fra Rønnede Kro, Ivan Reedtz-Thott fra Feddet Strand Resort, Jens Risom fra Gisselfeld Kloster, Peter Gravlund fra Østsjællands Museum og Jesper Mathiesen fra Camp Adventure. Gregers Münter, der også er bestyrelsesmedlem i Business Faxe, vil agere styregruppeformand.

I Business Faxe glæder vi os over at arbejdet nu kan gå i gang med kompetente aktører til at sætte retningen.


Hvis du gerne vil have inspiration, tips, trends og følge med i turismefeltet, så tilmeld dig turismenyhedsbrevet.

Vi håber, at du vil følge med.

Tryk og tilmeld dig lige her (husk at tjekke dit spamfilter)

Kontakt os

Gregers Münter

Forretningsudvikler

+45 56 37 03 00
turisme@businessfaxe.dk