Turisme Faxe

Turisme i Faxe kommune

For at udfolde turismens potentialer i Faxe kommune har Faxe Kommune i årene 2022 til 2025 afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker via en Turismeenhed i regi af Business Faxe, som går under betegnelsen Turisme Faxe.

Du kan få indblik i Turisme Faxes arbejde og indsatser på deres hjemmeside ved at trykke på linket her. Mens du her på siden kan få et godt overblik over, hvad Turisme Faxe kan hjælpe din virksomhed med.

Inspiration og guide til turismevirksomheder:

Ane Dolward
Ane DolwardProjektleder for turismeindsatsen
ad@businessfaxe.dk
+45 28 25 10 95

Besøg Turisme Faxes hjemmeside

Turistvirksomheder kan afhente denne plakat hos Business Faxe for at inspirere turister til at besøge de mange herlighedsværdier, vi har i vores område. Via QR-koder kan man blive endnu klogere på yderligere oplevelser. Plakaten er 50*70 og passer i en standardramme. Hent plakaten her.

Bagom Turisme Faxe

I Business Faxe mener vi, at der er stort uforløst potentiale inden for turismeerhvervet. Turismen er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området. Netop derfor er der potentiale for vækst i branchen. Særligt ved at sætte fokus på at fremme antallet af overnatninger fremfor endags-besøgende, at udvikle sammenhængende oplevelsesforløb på tværs af aktører og få nye aktører tiltrukket til kommunen og koblet op på de øvrige aktører. Det er Faxe Kommune heldigvis enige med os i.

For at udfolde potentialet har Faxe Kommune, i årene 2022 til 2025, derfor afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker nu via en Turismeenhed i regi af Business Faxe, som nu går under betegnelsen Turisme Faxe.

Pr. 1. maj 2022 blev Ane Dolward ansat som projektleder og navngav Turismeenheden ‘Turisme Faxe’. Her har hun fået til opgave at servicere et netværk og relevante aktører. Som projektleder samler Ane aktører i meningsfulde klynger, udvikler og eksekverer på arrangementer og events, der går på tværs af selvsamme aktører, samt opbygger en organisation med medlemskontingenter blandt aktørerne. Til at sætte retningen for Turisme Faxe og for at sikre den bedst mulige forankring i erhvervslivet, har Business Faxe nedsat en styregruppe af lokale toneangivende aktører på området.

Styregruppen består af Gregers Münter fra Rønnede Kro, Ivan Reedtz-Thott fra Feddet Strand Resort, Jens Risom fra Gisselfeld Kloster, Ilse Sørensen fra Østsjællands Museum, Jesper Mathiesen og Ida Roed fra Camp Adventure samt Tomas Legarth fra Business Faxe. Gregers Münter, der også er bestyrelsesmedlem i Business Faxe, vil agere styregruppeformand.

Turisme Faxe

Turisme i Faxe kommune

For at udfolde turismens potentialer i Faxe kommune har Faxe Kommune i årene 2022 til 2025 afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker via en Turismeenhed i regi af Business Faxe, som går under betegnelsen Turisme Faxe.

Du kan få indblik i Turisme Faxes arbejde og indsatser på deres hjemmeside ved at trykke på linket her. Mens du her på siden kan få et godt overblik over, hvad Turisme Faxe kan hjælpe din virksomhed med.

Inspiration og guide til turismevirksomheder:

Ane Dolward
Ane DolwardProjektleder for turismeindsatsen
ad@businessfaxe.dk
+45 28 25 10 95

Besøg Turisme Faxes hjemmeside

Turistvirksomheder kan afhente denne plakat hos Business Faxe for at inspirere turister til at besøge de mange herlighedsværdier, vi har i vores område. Via QR-koder kan man blive endnu klogere på yderligere oplevelser. Plakaten er 50*70 og passer i en standardramme. Hent plakaten her.

Bagom Turisme Faxe

I Business Faxe mener vi, at der er stort uforløst potentiale inden for turismeerhvervet. Turismen er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området. Netop derfor er der potentiale for vækst i branchen. Særligt ved at sætte fokus på at fremme antallet af overnatninger fremfor endags-besøgende, at udvikle sammenhængende oplevelsesforløb på tværs af aktører og få nye aktører tiltrukket til kommunen og koblet op på de øvrige aktører. Det er Faxe Kommune heldigvis enige med os i.

For at udfolde potentialet har Faxe Kommune, i årene 2022 til 2025, derfor afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv. Udmøntningen af pengene sker nu via en Turismeenhed i regi af Business Faxe, som nu går under betegnelsen Turisme Faxe.

Pr. 1. maj 2022 blev Ane Dolward ansat som projektleder og navngav Turismeenheden ‘Turisme Faxe’. Her har hun fået til opgave at servicere et netværk og relevante aktører. Som projektleder samler Ane aktører i meningsfulde klynger, udvikler og eksekverer på arrangementer og events, der går på tværs af selvsamme aktører, samt opbygger en organisation med medlemskontingenter blandt aktørerne. Til at sætte retningen for Turisme Faxe og for at sikre den bedst mulige forankring i erhvervslivet, har Business Faxe nedsat en styregruppe af lokale toneangivende aktører på området.

Styregruppen består af Gregers Münter fra Rønnede Kro, Ivan Reedtz-Thott fra Feddet Strand Resort, Jens Risom fra Gisselfeld Kloster, Ilse Sørensen fra Østsjællands Museum, Jesper Mathiesen og Ida Roed fra Camp Adventure samt Tomas Legarth fra Business Faxe. Gregers Münter, der også er bestyrelsesmedlem i Business Faxe, vil agere styregruppeformand.

Iværksætter

Få kvalificeret hjælp til at komme godt i gang.

Virksomheder

Vejledning og inspiration til de lokale erhvervsdrivende

Turisme

Turismeindsatsen i Faxe Kommune