Månedens klumme – juni 2024

Den gode erhvervsstrategi er lagt, men vi skal allerede i gang nu!

Faxe Kommune har lagt en ambitiøs erhvervsstrategi, som Business Faxe støtter fuldt ud op om. Strategien fokuserer ikke kun på erhvervslivet, men også på at udvikle vores byer og skabe et dynamisk og attraktivt miljø for alle, hvilket vi kun kan bifalde. For at ambitionerne skal lykkes, må vi alle engagere os – jo før desto bedre!

Byudvikling, handel & service

En erhvervsstrategi kan ikke stå alene, hvis vi vil skabe vækst og udvikling lokalt. Det er vigtigt, at vi også har strategiske helhedsplaner, der forbinder erhverv, turisme, bosætning, uddannelse mv. Vores bymidter spiller en central rolle her.

Rundt om i kommunen har vi byer med hver deres styrker. Haslev og Faxe er vores største handelsbyer, men vi skal også huske at indtænke Karise, Faxe Ladeplads og de andre byer. Hver by har sin egen identitet, som vi skal fremhæve og udvikle.

Det kan være handel, uddannelse, kultur osv. Disse forskelligheder skal understøtte hinanden og styrke området som helhed, så det bliver attraktivt at bo, arbejde og besøge vores kommune. Det vil skabe en økonomisk gevinst for alle.

CityManager – byens dynamo

For at skabe aktive bymidter har vi brug for en CityManager. Det skal være en person, som sikrer samarbejdet på tværs af handelslivet i Faxe Kommune og de øvrige aktører – herunder synergier til turismeaktørerne.

CityManageren skal arbejde tæt sammen med detailbranchen, yde 1: 1 sparring om forretningsudvikling og sætte uddannelses- og erhvervsfremmesystemets tilbud i spil. Det handler om at udvikle projekter, søge finansiering, og kommunikere effektivt, så detailhandlen og bosætningen kan vokse og udvikle sig.

En koordinerende indsats for detailhandlen i Faxe Kommune vil have en positiv effekt på både bosætning, turisme og det øvrige erhvervsliv. Det er tid til at komme i gang, og med en CityManager ved roret kan vi sikre, at indsatsen bliver effektivt styret og ledet.

Iværksætterhus – Business Faxe Grobund

Faxe Kommunes erhvervsstrategi sætter også fokus på iværksættere, og der tales om at etablere et iværksætterhus. Det kræver, at vi undersøger potentialet grundigt og retter fokus mod de rigtige typer iværksættere. Vi skal undgå at bruge unødige ressourcer på det forkerte og bygge videre på eksisterende initiativer i erhvervsfremmesystemet.

Hos Business Faxe har vi allerede vores 3.500 kvm store erhvervshus – Business Faxe Grobund – i Haslev. Det er et blomstrende miljø for industri- og håndværksvirksomheder, som aktivt bidrager til lokal udvikling og vækst. Det er noget, vi er meget stolte af.

Handlingsplanen – lad os komme i gang

Faxe Kommune har lagt strategien, og nu skal arbejdet begynde. Vi skal alle bidrage – borgere, virksomheder og myndigheder. Vi skal tage de første skridt sammen, bygge videre på de gode initiativer og sikre, at Faxe Kommune bliver et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge.

Jeg opfordrer jer til at deltage aktivt i denne proces. Kom til de lokale møder, del jeres ideer og støt op om de nye initiativer. Sammen kan vi skabe en levende og blomstrende kommune, hvor både borgere og erhvervsliv trives. Lad os rulle ærmerne op og komme i gang – fremtiden venter ikke.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe