Månedens klumme – maj 2024

Lokal erhvervsorganisation – en stærk medspiller som styrker vækst og velfærd

I Faxe Kommune er erhvervslivet centralt for vores lokalsamfund. Det er drivkraften bag vækst, jobskabelse og en levende økonomi til gavn for alle. Derfor er det med stor interesse, at vi i disse dage ser på udbuddet af kommunens erhvervsservice for perioden 2025 til 2028.

Som direktør for Business Faxe er jeg stolt af den indsats, vores organisation har ydet som nuværende leverandør af kommunens erhvervsservice. Vi har arbejdet hårdt for at samle det lokale erhvervsliv og skabe værdifulde forbindelser, og vi ønsker at fortsætte det vigtige arbejde.

I alt, hvad vi gør, har vi ét centralt mål for øje: At samle og styrke vores lokale virksomheder og skabe et bæredygtigt erhvervsliv. Det gør vi ved at have fokus på at støtte bæredygtige initiativer, inspirere gennem arrangementer og netværksaktiviteter og yde rådgivning og italesætte virksomhedernes interesse over for kommunen og andre beslutningstagere.

Bæredygtig erhvervsudvikling

Støtte til bæredygtige virksomheder er en prioritet i Faxe Kommunes strategi. En prioritet vi er helt enige i. Vi ved, at bæredygtig udvikling er vejen frem, og derfor har vi allerede igangsat screeningsprocesser for virksomheder, der ønsker at gå den grønne vej. Vi ønsker nemlig at hjælpe dem med at tage de første skridt mod en mere bæredygtig fremtid.

Arrangementer med fokus på værdi

Vores arrangementer er ikke blot møder, men steder hvor inspiration og viden deles, og hvor forretninger skabes. Fra den årlige Erhvervsprisuddeling og det årlige udbudsmøde til mere målrettede møder som Energioptimeringsmødet, stræber vi efter at skabe værdi med vores arrangementer for hver enkelt virksomhed.

Netværk som styrker virksomheder og lokalområdet

Netværk er også afgørende, og her fungerer vi som brobyggere mellem virksomhederne i vores område. Gennem arrangementer som MorgenForum og bygge- og anlægsnetværket skaber vi muligheder for samarbejde og vækst.
Det er altså netværk, der ikke blot udvider horisonterne for de lokale virksomheder, men som også giver mulighed for at finde nye samarbejdspartnere og styrke lokalområdet som helhed.

Tæt kontakt med virksomhederne

En anden vigtig måde, en erhvervsorganisation som Business Faxe tilfører værdi på, er gennem virksomhedsscreeninger, vejledning, rådgivningsforløb eller ved at facilitere virksomhedsbesøg virksomhederne imellem. Rådgivning er en af vores kernekompetencer. Vi er derfor til stede for virksomhederne med vejledning og støtte til alt fra forretningsudvikling til finansiering. Vi har allerede skaffet betydelige midler til lokale virksomheder, og vi fortsætter med at kæmpe for deres succes.

Virksomhedernes stemme

Sidst, men ikke mindst spiller en samlende erhvervsorganisation også en vigtig rolle i at varetage de lokale virksomheders interesser på et politisk niveau. Business Faxe er netop en erhvervspolitisk interesseorganisation. Vi er virksomhedernes talerør over for Faxe Kommune samt regionale og nationale beslutningstagere, for at sikre de bedst mulige vilkår for vores lokale virksomheder.

I Faxe Kommune er erhvervslivet kernen i vores skønne lokalområde, og som direktør for Business Faxe er jeg stolt af det aftryk vi indtil videre har sat. Vi håber derfor på at kunne fortsætte arbejdet med at styrke de lokale virksomheder, skabe bæredygtig udvikling og være virksomhedernes stemme. Og hvor vi sammen med det lokale erhvervsliv skaber et dynamisk erhvervsmiljø til gavn for alle i Faxe Kommune.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe