Vi samarbejder om at skabe lokal vækst og udvikling

Samarbejdspartnere

Business Faxe samarbejder med mange forskellige samarbejdspartnere for at sikre bedst mulig vejledning og sparring til iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. I Business Faxe tror vi på, at vi bedst sikrer vækst og udvikling i samarbejde med det lokale erhvervsliv, Faxe Kommune og andre relevante samarbejdspartnere.

Faxe Kommune

Business Faxe har indgået en aftale med Faxe Kommune om at varetage erhvervsmæssige udviklingsprojekter og yde erhvervsservice til iværksættere og virksomheder, der driver eller påtænker at drive virksomhed i Faxe kommune.

Erhvervshus Sjælland

Business Faxe arbejder tæt sammen med Erhvervshus Sjælland om at yde gratis vækstforløb til iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale.

Hos Erhvervshus Sjælland kan virksomheder få gratis sparring fra et stærkt hold af uvildige vækstkonsulenter med indgående viden om finansiering, innovation, ledelse, salg, markedsføring og internationalisering.

Faxe Handelsråd

Faxe Handelsråd er en paraplyorganisation over Haslev HandelsstandsforeningKarise Håndværker- og BorgerforeningFaxe Erhvervsforening samt Borger og Erhvervsforeningen i Faxe Ladeplads.

Ved at samle alle de lokale foreninger i Faxe kommune, der repræsenterer detailbranchen, ønsker Faxe Handelsråd at styrke handlen og tilbuddet til kunderne.

Faxe Handelsråd vejleder i spørgsmål vedrørende handel og detailbranche. En medarbejder fra Business Faxe fungerer som kontaktperson og konsulent for Faxe Handelsråd, som også har c/o adresse hos Business Faxe.

Greater Copenhagen

Business Faxe er en del af Greater Copenhagen, der er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige.

Business Faxe holder sig løbende orienteret om de tiltag, Greater Copenhagen implementerer og deltager, hvor det er relevant for erhvervsudviklingen i og markedsføringen af Faxe kommune.

Som en del af Region Sjælland markedsfører Greater Copenhagen vores lokalområde internationalt, og lokale virksomheder har mulighed for at gøre brug af Greater Copenhagen i forbindelse med international eksponering – f.eks. i relation til opstart af nye eksportmarkeder.

Sparringspartnerne

Business Faxe samarbejder med Sparringspartnerne, der er en non-profit forening, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser ved at tilknytte en erfaren erhvervsleder som sparringspartner til ledelsen af en virksomhed.

Gennem sparringspartnerne finder Business Faxe en egnet mentor, der kan hjælpe virksomheden og dens ledelse med de konkrete udfordringer, virksomheden stå over for.

Capnova

Business Faxe henviser iværksættere og SMV´ere til Capnova, der er et investerings- og udviklingsselskab, der bl.a. gennem risikovillige investeringer og solid forretningserfaring er med til at udvikle innovative iværksætteres idéer til succesfulde virksomheder.

Capnova er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, som er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Match-Online

Business Faxe samarbejder med Match-Online omkring køb og salg af virksomheder samt i forbindelse med ejerskifte. Match-Online er bl.a. behjælpelig med ejendomsvurderinger og generel vejledning og har deltaget på fyraftensmøder med relevante oplæg.

Erhvervsplaymaker Ole Hilden

Business Faxe samarbejder med Erhvervsplaymaker Ole Hilden. Erhvervsplaymakeren jobprofil er at matche unge med erhvervslivet.

Ole Hilden skal få folkeskoler og lokale virksomheder til at arbejde sammen i et nyt projekt som Næstved og Faxe Kommune er gået sammen om.
Læs mere her

netvaekst.dk

Business Faxe samarbejder med netvaekst.dk, som består af en gruppe erfarne virksomhedsledere, der hjælper virksomheder til vækst og fremgang

netvaekst.dk anvender deres viden, kunnen og indsigt til at du kan få succes med din virksomhed. De tilbyder kompetent og uvildig sparring om alt, hvad der er forretningskritisk for din virksomheds drift og vækst.

Tomas Legarth
Tomas LegarthDirektør
tl@businessfaxe.dk
+45 51 66 46 64