Tomas Legarth

Erhvervsdirektør

Ansvarsområder

Strategi ○ ledelse ○ erhvervspolitisk interessevaretagelse

+45 51 66 46 64
tl@businessfaxe.dk

Kurt Skjold

Erhvervskonsulent

+45 61 37 94 23
ks@businessfaxe.dk

Sofie Løndal

Kommunikationskonsulent

Ansvarsområder

Rresse ○ Sociale medier ○ Hjemmeside

+45 61 37 58 79
sld@businessfaxe.dk

Line Høilund Pedersen

Økonomikonsulent

Ansvarsområder

○ Økonomi

+45 61 20 64 59
lhp@businessfaxe.dk

Anette Maria Syska

Projektleder på Kystprojektet

Ansvarsområder

○ Kystprojektet ○  Turismeområdet

+45 60 80 04 04
syska@businessfaxe.dk

Kenneth Gyde Poulsen

Erhvervskonsulent

Ansvarsområder

Projekt Femern KorridorDTU- projektet: Kompetenceløft for små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland ○ Turismeområdet 

+45 53 60 10 11
kp@businessfaxe.dk