Business Faxe

Erhvervspolitisk interessevaretagelse

Erhvervspolitisk interessevaretagelse er en af Business Faxes kerneopgaver. Vi er sat i verden for at understøtte lokal vækst og udvikling. Det er derfor en prioritet for os at påvirke beslutningstagerne til at skabe de bedst mulige rammevilkår for at drive virksomhed i lokalområdet.

Vi udøver erhvervspolitisk interessevaretagelse for hele det lokale erhvervsliv og er dermed det samlende talerør for både de helt store virksomheder og de mange mindre. Vi har lokalt store uforløste potentialer på turismeområdet og i forhold til vores unikke infrastrukturelle placering. Derfor har vi fokus på:

  • at skabe muligheder for at binde turismen sammen
  • udviklingen af erhvervsområder – specielt omkring motorvejstilkørslen ved Rønnede
  • den Sjællandske Tværforbindelsesmotorvej
  • den digitale infrastruktur

Business Faxe er det naturlige omdrejningspunkt for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Har du inputs, ideer eller spørgsmål, så kontakt os og hør mere. Under alle omstændigheder anbefaler vi, at du følger med i de lokale erhvervsnyheder, det betaler sig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev – det er gratis for alle og noget rigtigt mange benytter sig af.

Tomas Legarth
Tomas LegarthDirektør
tl@businessfaxe.dk
+45 51 66 46 64