Månedens klumme – Oktober

Klummen i sidste måned handlede om at investere i det lokale erhvervsliv, fordi det betaler sig. Budskabet var rettet imod Kommunen og politikkerne, som har lyttet og endda også handlet. Mindre end vi havde håbet på, men det ændrer heldigvis sig løbende til det bedre.

I denne måned handler klummen også om at investere i det lokale erhvervsliv, fordi det betaler sig, men denne gang er budskabet rettet imod de erhvervsdrivende og hvordan vi selv kan være med og har ansvaret for både vores egen, men også hele lokalområdets, vækst og udvikling.

Hvad kan erhvervslivet gøre for sig selv?

Det at investere i lokalområdet handler ikke kun om at investere med penge. Det gør det også og i sidste ende er alt jo økonomi, men der kan også investeres med tid, ideer, kreativitet, opbakning, støtte og positiv tilgang til samarbejde. Business Faxe er naturligt omdrejningspunktet, men alle skal byde ind.

Vi kan blandt andet tale vores område op ved at fokusere på alle de ting der fungerer og alt det som gør lige netop vores lokalområde fantastisk. Det gjorde 36 virksomheder med den film de investerede i før sommerferien og det gør vi ved den årlige erhvervsprisuddeling, der netop fejrer det lokale erhvervsliv.

Det skaber både samhørighed og stolthed blandt os selv, hvilket også er forudsætningen for at tiltrække investeringer og virksomheder udefra. En proces vi skal understøtte, ligesom vi skal understøtte bosætningen og uddannelserne, hvis vi vil vækst og udvikling i vores område.

Din nabos succes, er også din succes. At tale området op, er værdiskabende for alle. Spørgeskemaet til DI´s erhvervsklimaundersøgelsen, er blevet besvaret. I Business Faxe er vi spændt på at se resultatet, som først kommer til november i år, for udfordringer bør adresseres til lokalt.

Man bør melde sig ind i det lokale fællesskab, deltage i værdiskabende netværk, lade sig inspirere og inspirere andre. Byde ind i projekter med viden og ressourcer fra sin egen virksomhed. Universiteter og uddannelsesinstitutioner byder meget gerne ind i produktudvikling mv. Business Faxe har overblikket.

I Business Faxe synes vi at det giver mening at investere endnu mere i erhvervslivet, fordi det betaler sig. Vi er og vil gerne være omdrejningspunktet for vækst og udvikling, men netop derfor peger vi også på hvad erhvervslivet selv kan gøre og fokuserer på alt det gode der allerede gøres.

Der er blandt andet allerede afsat midler til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse. Det er også blevet aftalt at etablere en omfartsvej fra Ny Ulsevej til Køgevej i Haslev. Mangler i den komplekse digitale infrastruktur er blevet kortlagt.

Der er blevet sat penge af og igangsat et forprojekt om udvikling af området om Faxe Bugt, helt fra Stevns klint til Møns klint, hvis formål er at beskrive mulighederne for at udvikle kystlandet og baglandet i en værdiskabende logik for turister, kunder og det lokale erhvervsliv.

I Business Faxe forventer vi os rigtigt meget af dette ”Kystprojekt” og vil gerne rose Faxe Kommune for at være både fremsynet og modig ved, at investere i et projekt der rækker udover og på tværs af kommunegrænser. Projektet vil gavne os alle og være med til at definere vores lokalområde.

Faxe Kommune er også fremsynede og har valgt at indtænke de 17 verdensmål i både Kommunens egen drift, men også ved at animere til, at blandt andet erhvervslivet gør det samme. Bæredygtighed på alle niveauer er også en kommerciel nødvendighed for fremtidig vækst og udvikling.

I Business Faxe opfordrer vi alle til at investere i erhvervslivet, fordi det betaler sig og er en nødvendighed for lokal vækst og udvikling. Lad os huske hinanden på vores gode historier, lad os snakke om hvor godt det går og lad os kigge nærmer på vores potentialer.

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: