Månedens klumme – februar 2024

Vi skal vise, at vi kender hinanden

2024 er skudt godt i gang, og det er i sandhed en spændende tid for både Business Faxe og for erhvervslivet i kommunen. I seneste klumme udfoldede jeg tre af vores vigtigste indsatsområder, og i denne klumme vil jeg fokusere på yderligere tre områder, der er vigtige for, at vi kan lykkes med at fremme vækst, bæredygtighed og udvikling til gavn for både virksomheder og borgere i Faxe Kommune.

Vil vise det unikke

Man kan ikke hjælpe virksomheder, hvis de ikke ved, hvad de kan få hjælp med. Derfor vil vi i det kommende år gå endnu længere for at vise borgere og erhvervsliv den værdi, vi skaber for det lokale erhvervsliv.

Vi vil også understrege, at Faxe Kommune faktisk er et rigtig godt sted at drive virksomhed, både ved at fremhæve lokale succeser og de mange tilbud, der ligger hos Business Faxe.

Business Faxe kan også påvirke lokale, regionale og nationale beslutningstagere til fordel for virksomhederne og ved at fremhæve de ting, der gør netop vores erhvervsliv unikt, sigter vi mod at tiltrække endnu flere investeringer og nye virksomheder – og dermed flere jobmuligheder – som kan styrke hele lokalsamfundet.

Vi skal kende erhvervslivet

For at kunne arbejde for og med det lokale erhvervsliv kræver det, at man kender hinanden. Vi vil derfor også i år arbejde med både at styrke vores relationer til virksomhederne og skabe nye kontakter. Derfor planlægger vi at besøge endnu flere virksomheder i løbet af året for at finde ind til deres potentialer, udfordringer og behov. Når vi besøger virksomheder, får vi en bredere forståelse for både deres muligheder og de eventuelle barrierer, de står over for. Og når vi først har skabt kontakten, kan vi ikke blot tilbyde støtte og inspiration til vækstinitiativer, vi kan også effektivt repræsentere erhvervslivets interesser over for beslutningstagere.
Det gælder især, når der skal tages beslutninger om rammevilkår og politikker, der påvirker virksomhederne lokalt.

Nye projekter

Udvikling og vækst kræver i sagens natur, at man bevæger sig fra et udgangspunkt til et andet, og det arbejde er naturligt forankret hos Business Faxe.
Ved at identificere og investere i projekter, der understøtter bæredygtig vækst og innovation, kan vi være med til at sikre, at lokalsamfundet forbliver konkurrencedygtigt og dynamisk på lang sigt. Det arbejde kan omfatte alt fra at støtte iværksættere til at udvikle infrastrukturprojekter til gavn for de lokale virksomheder. I 2024 vil vi blandt andet arbejde på, at der etableres et udviklingsprojekt om erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede og et udviklingsprojekt om aktive bymidter. Projekterne handler ikke kun om at skabe nye muligheder, men også om at udnytte de eksisterende styrker og ressourcer i lokalsamfundet.

Hos Business Faxe glæder vi os til at fortsætte vores arbejde med at styrke det lokale erhvervsliv i Faxe Kommune og skabe værdi for virksomhederne, men vi gør det bedst i fællesskab. Derfor har vi også ambitioner om at se vores medlemskreds vokse yderligere, så vores stemme kan få endnu større gennemslagskraft på vegne af erhvervslivet. Sammen står vi nemlig stærkest, og sammen kan vi skabe bedre vilkår og bedre resultater.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe