Månedens klumme – januar 2024

Med seks indsatsområder og fokus på bæredygtighed er Business Faxe klar til 2024

Vi står nu ved indgangen til 2024 fyldt med forventninger og ambitioner. Vi har taget hul på året med en klar vision om at dykke ned i seks afgørende indsatsområder. Her bliver bæredygtighed et vigtigt aspekt og en integreret del af vores arbejde, uanset om det er internt eller i den rådgivning, vi tilbyder virksomheder – traditionelle såvel som turistvirksomheder.

De seks afgørende indsatsområder, som vi i 2024 har vores opmærksomhed rettet imod, er: ’Værdiskabende netværk’, ’Aktivere oplevelsesøkonomien’, ’God erhvervsservice’, ’Større synlighed’, ’Tætte relationer’ og ’Udviklende erhvervsprojekter’. Bæredygtighed er nøglen til at realisere vores vision.

At vi har fokus på seks centrale indsatsområder, er ikke blot en strategisk beslutning, men en bevidst bestræbelse på at forme en bæredygtig fremtid for Faxe Kommunes virksomheder. Jeg vil nu udfolde tre ud af vores seks indsatsområder.

Værdiskabende netværk

I en verden, hvor forbindelser er drivkraften bag vækst, er værdiskabende netværk et centralt element i vores strategi. Vores eksisterende erhvervsnetværk udgør derfor fundamentet for vores service – at skabe værdi. I 2024 fortsætter vi vores bestræbelser på at styrke vores netværk herunder MorgenForum og Bygge- og Anlægsnetværket. Disse lokale samlingspunkter giver virksomhederne mulighed for vidensdeling, udveksle erfaring og skabe vigtige forbindelser. Samtidig bidrager Turisme Faxe med to afgørende netværk – Turismenetværket der samler turismeaktører på tværs af kommunen, og netværket Destinations Gisselfeld der sikrer udvikling og markedsføring af Destination Gisselfeld.

Aktivere oplevelsesøkonomien

Turisme er ikke blot et erhverv, det er en mulighed for at sætte Faxeområdet på verdenskortet som en destination. Aktivering af oplevelsesøkonomien er derfor ikke kun et spørgsmål om turisme, men en investering i lokalsamfundet. Netop derfor har Business Faxe arbejdet benhårdt på at sætte turismen på dagsordenen. På vegne af Faxe Kommune driver vi nu på andet år turismeindsatsen Turisme Faxe, som allerede har succes og skaber lokal værdi.

I 2024 retter Turisme Faxe sin opmærksomhed mod Destination Gisselfeld, udarbejder nye kort over alle turiststeder i Faxe Kommune og fastholder det positive samarbejde med VisitSydsjælland-Møn. Bæredygtighed bliver et centralt element, hvor virksomheder i 2024 for første gang kan få gratis hjælp til at integrere bæredygtige tiltag, uanset om de opererer inden for turistbranchen eller ej. Som en del af vores egne bæredygtighedsinitiativer gennemgår vi også selv det bæredygtighedsprogram, som vi nu tilbyder andre virksomheder.

God erhvervsservice

Virksomhederne udgør en afgørende del af Faxe Kommunes samlede økonomi, ikke mindst i form af at skabe arbejdspladser. I 2024 fortsætter Business Faxe med at levere gratis vejledning og erhvervsservice på vegne af Faxe Kommune.

Vi er her for at inspirere, udforske udviklingsmuligheder og hjælpe virksomheder med at overvinde udfordringer eller udfolde deres potentialer. Vi trækker så mange ressourcer som muligt ud af det offentlige erhvervsfremmesystem, ligesom vi trækker på vores brede netværk af samarbejdspartnere og sætter desuden virksomhederne i spil for hinanden.

Business Faxe er ikke blot klar til 2024 – vi er klar til at omsætte vores visioner til handling og skabe en bæredygtig og værdiskabende fremtid for virksomhederne i Faxe Kommune. Vi ser frem til et fantastisk år med samarbejde, nytænkning og endnu flere positive ændringer.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe