Månedens klumme – oktober 2023

Det lokale erhvervsliv glæder sig til samarbejdet om den nye erhvervsstrategi

Rundt omkring i nabokommunerne bliver nye erhvervsstrategier til, strategier som er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med erhvervslivet. Det giver gode resultater og værdigivende strategier med tilslutning og opbakning hele vejen rundt – lige fra Kommunen over erhvervsorganisationerne til det lokale erhvervsliv.

Nu nærmer tiden sig for, at Faxe Kommune også skal have en ny erhvervsstrategi. En proces som allerede er skudt i gang med Forum for Erhvervsudvikling – også kaldet §17.4 udvalget – store arbejde. Gennem mere end et år har de arbejdet på anbefalinger til Faxe Kommunes nye erhvervsstrategi. Nu er næste skridt i processen at involvere det lokale erhvervsliv, og hos Business Faxe glæder vi os til den kommende proces.

Det er nemlig helt afgørende, at det lokale erhvervsliv inddrages. De er kilden til viden og erfaring og er dermed i stand til at pege på områder, hvor investeringer og ressourcer vil give den største effekt. Det lokale erhvervslivs indsigt kan bidrage til at prioritere de tiltag, der vil skabe de mest markante resultater for Faxe Kommune. Og ved at engagere og gøre erhvervslivet til medspillere vil motivation til at bidrage konstruktivt til strategien og arbejde for dens succes blive endnu større.

Vi ser allerede nu flere spændende områder, der bør indgå i den kommende erhvervsstrategi. Områder som §17.4 udvalget også peger på i deres anbefalinger.

Fokus på vores centrale placering

Vores lokalområde byder på mange gunstige forhold for både virksomheder, kommunens borgere og turister. Et af de største potentialer vi har, og som samtidig er et helt unikt infrastrukturelt knudepunkt, er erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. Med direkte adgang til motorvejen ligger området perfekt i forhold til trafikken mellem Centraleuropa og Skandinavien – samt til resten af Danmark når Femernforbindelsen og den Sjællandske Tværforbindelse fra Rønnede over Næstved til Slagelse bliver realiteter.

Det er en kæmpe fordel, når virksomheder f.eks. skal rekruttere medarbejdere og servicere kunder og samarbejdspartnere. Vi skal være klar, og derfor skal det indtænkes i erhvervsstrategien.

Fokus på erhvervslivet og turisme

Erhvervslivet og turismeaktørerne er vigtige brikker i Faxe kommunes fremtidige udvikling. Ved at styrke og investere økonomisk i det lokale erhvervsliv kan vi skabe flere arbejdspladser og en højere økonomisk vækst. Det er afgørende at understøtte og sikre gode rammebetingelser for virksomhederne. Og ved at investere i erhvervslivet kan vi skabe et dynamisk og konkurrencedygtigt miljø, der både tiltrækker virksomheder og tiltrækker investeringer ude fra, som sikrer langsigtet vækst.

Erhvervsstrategien skal derfor også fokusere på både det generelle erhverv og turismeaktørerne – og ikke mindst detailhandelen. Ligesom strategien skal samtænkes med en ambitiøs bosætningspolitik og uddannelsespolitik. Tingene skal ses i sammenhæng, hvis vi skal sikre den lokale vækst og udvikling, som vi alle ønsker, og som også kommer borgere og velfærden til gavn.

Fokus på iværksætteri

Faxe kommune klarer sig rigtig godt i forhold til iværksætteri, hvor vi ligger over landsgennemsnittet, når det gælder etablering af nye virksomheder. Hvis vi skal have mere værdi ud af det, skal iværksætteri spille en central rolle i den kommende strategi.

Iværksættere er nemlig værdifulde ressourcer for enhver kommune. De er med til at skabe innovation, arbejdspladser og økonomisk vækst. Derfor skal den nye erhvervsstrategi indeholde initiativer, der støtter op om iværksættere og gør det lettere for dem at etablere og udvikle deres virksomheder her i Faxe Kommune.

Business Faxe skaber værdi ved strategiens udmøntning

En god erhvervsstrategi er essentiel for at skabe økonomisk vækst og styrke erhvervslivet. Og her er Business Faxes rolle som erhvervsorganisation central.

En rolle hvor vi er med til at omsætte erhvervsstrategien til handling. Det gør vi ved at arbejde tæt sammen med Faxe Kommune, virksomhederne og andre aktører. Vi har fokus på at etablere gunstige rammer for virksomheder ved at udøve erhvervspolitisk interessevaretagelse for hele det lokale erhvervsliv. Vi har fokus på erhvervslivets behov, at fremme iværksætterånden, at sætte virksomhederne i spil over for hinanden, at udvikle kompetencer og at markedsføre området. Alt sammen for at skabe værdi for erhvervslivet og det lokale samfund som helhed.

Business Faxe glæder sig til næste skridt i processen, hvor vi og det lokale erhvervsliv skal inddrages i arbejdet med Faxe Kommunes erhvervsstrategi. Og vi er klar til igen at være Faxe Kommunes erhvervsfremmeaktør, der skal være med til at føre den nye erhvervsstrategi ud i livet.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe