Månedens klumme – november 2023

Et stærkt erhvervsliv skabes gennem lokalt sammenhold og samarbejde

I Faxe Kommune er sammenholdet og samarbejdet blandt de lokale virksomheder en aktiv drivkraft, der skaber et stærkt, lokalt erhvervsliv. Virksomhederne her i vores skønne område har nemlig indset, at det at arbejde tæt sammen og støtte hinanden er nøglen til en økonomisk fremgang, der ikke kun medfører vækst og udvikling til virksomhederne selv, men også til lokalområdet.

Sammenholdet blandt de lokale virksomheder er essentielt for et stærkt erhvervsliv. Og en afgørende faktor for at opretholde og styrke det sammenhold er en understøttende, lokal erhvervsorganisation. En erhvervsorganisation der fungerer som bindeled mellem de lokale virksomheder, Kommunen og erhvervsfremmesystemet, og som spiller en central rolle i at fremme samarbejdet og tilføre værdi.

Her kommer Business Faxe ind i billedet. I alt hvad vi gør og i alt, hvad vi arbejder med, har Business Faxe nemlig fokus på at samle det lokale erhvervsliv og skabe forbindelser mellem de lokale virksomheder, Faxe Kommune og erhvervsfremmesystemet. Det gør vi gennem forskellige initiativer og indsatser med det mål for øje at skabe vækst og udvikling for erhvervslivet.

Inspirerende og opkvalificerende arrangementer

Arrangementer giver både virksomhederne mulighed for inspiration, opkvalificering, vidensdeling og for at lære hinanden at kende. Det åbner døren til stærke samarbejder på kryds og tværs. For eksempel skaber den årlige Erhvervsprisuddeling lokal identitet og stolthed. Det årlige Udbudsmøde, hvor de store bygherrer præsenterer deres planer, giver konkret forretning. Mindre mere målrettede arrangementer, hvor man får konkret viden, adresserer specifikke udfordringer eller muligheder som for eksempel vores Energioptimeringsmøde eller LAG infomødet om ansøgning til projektmidler.

Fælles for alle vores arrangementer – store som små – er, at de har fokus på at skabe værdi for den enkelte virksomhed og styrke sammenholdet i det lokale erhvervsliv.

Netværk

Et stærkt sammenhold blandt lokale virksomheder er ofte opbygget på grundlag af stærke netværk, hvor ideer udveksles og samarbejdsmuligheder opstår. Her fungerer Business Faxe som brobygger og hjælper med at skabe forbindelser mellem virksomhederne i vores område. Det gør vi blandt andet med det tilbagevendende medlemsmøde MorgenForum. Her får virksomhederne mulighed for at besøge en lokal virksomhed, indhente ny viden, dele erfaringer og netværke for at skabe forretninger på kryds og tværs. Et andet eksempel er Bygge- og anlægsnetværket, hvor ejerlederne i bygge-og anlægsbranchen mødes for at få ny viden, udveksle ideer og erfaringer og sidst, men ikke mindst så indgår de i samarbejder og løser opgaver i fællesskab og for hinanden. Det er altså et netværk, der ikke blot udvider horisonterne for de lokale virksomheder, men som også giver mulighed for at finde nye samarbejdspartnere og styrke lokalområdet som helhed.

Rådgivningsmøder og -forløb

En anden vigtig måde, en erhvervsorganisation kan tilføre værdi på, er gennem virksomhedsscreeninger, vejledning, rådgivningsforløb eller ved at facilitere virksomhedsbesøg virksomhederne imellem. Året igennem tager vi på virksomhedsbesøg, og det betyder, at vi får et rigtig godt kendskab til virksomhederne. Det har blandt meget andet resulteret i, at BOAS ApS har fået nyt, flot domicil i Rønnede, da vi førte dem sammen med EDC Erhverv Poul Erik Bech, som havde Sundarchs bygninger som ”skuffesag”. Vi yder rådgivning om forretningsudvikling og giver blandt meget andet adgang til finansiering. I år til dato har vi for eksempel skaffet ikke mindre end 2,6 mio. kr. til lokale virksomheder gennem erhvervsfremmesystemet.

Alle vores initiativer hjælper virksomhederne med at forbedre deres drift og udnytte de ressourcer, der er til stede optimalt – også lokalt.

Politisk interessevaretagelse

Endelig spiller en samlende erhvervsorganisation også en vigtig rolle i at varetage de lokale virksomheders interesser på politisk niveau. Business Faxe er netop en erhvervspolitisk interesseorganisation. Vi er virksomhedernes talerør over for Faxe Kommune samt regionale og nationale beslutningstagere. Vi arbejder som erhvervslivets repræsentant for at sikre de bedst mulige rammevilkår og de bedst mulige forudsætninger for vækst og udvikling. Konkret er vi blandt meget andet lykkedes med at påvirke beslutningen om motorvejstværforbindelsen, udviklingen af erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede, erhvervsprojektet Turisme Faxe og indsatsen, der bygger bro mellem skolerne og erhvervslivet med Erhvervsplaymakeren. For tiden har vi fokus på, at Faxe Kommune får lagt den bedst mulige erhvervsstrategi med allokerede ressourcer til investering i erhvervslivet og hele lokalområdets vækst og udvikling.

I Faxe Kommune er sammenholdet mellem lokale virksomheder altså kimen til det stærke, lokale erhvervsliv, og her er en samlende erhvervsorganisationen en uundværlig partner. Med de ydelser, en samlende erhvervsorganisation tilbyder, skabes der et stærkt erhvervsmiljø, hvor virksomhederne trives, skaber værdi og giver et positivt bidrag til det lokale område. Business Faxe er den samlende faktor, og vi håber fortsat på, at vi i lokalområdet står sammen til gavn og glæde for os alle.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe