Månedens klumme – november 2022

Månedens klumme – november 2022

Hold momentum, og fortsæt det stærke samarbejde om vækst og udvikling

Det er vores mission at skabe vækst og udvikling i lokalområdet. Det er vores vision at være erhvervslivets og kommunens omdrejningspunkt for denne vækst og udvikling. Business Faxes rolle og eksistensberettigelse er vores stærke relation til virksomhederne, vores kendskab til deres behov og vores indsigt i de rammevilkår, der er for erhvervets udvikling. Alt sammen afgørende for den lokale udvikling – og ikke mindst i et tæt samarbejde med Faxe Kommune.

Et samarbejde hvor Business Faxe er hyret ind til at være Faxe Kommunes erhvervsfremmeaktør. Vi varetager dermed Kommunens erhvervsservice over for de lokale virksomheder. Samtidigt med at vi arbejder benhårdt på at udmønte Kommunens erhvervsstrategi for lokal vækst og udvikling. Samarbejdet er over de seneste år blevet et rigtigt stærkt fundament og skaber allerede gode resultater. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at vi holder fast i det stærke fundament og den retning, der er sat – det drejer sig om at holde momentum.

Business Faxe som lokal aktør og omdrejningspunkt

Business Faxe er en medlemsorganisation, som er solidt forankret i det lokale erhvervsliv med over 200 medlemmer inden for alle brancher. Vi kender og har et gensidigt tillidsfuldt forhold til virksomhederne i kommunen.

Business Faxe hjælper iværksættere i gang og virksomheder videre. Vi påvirker beslutningstagerne, vi er bindeleddet til Kommunen, vi skaber kontakten til erhvervsfremmesystemet i form af blandt andet Erhvervshusene, og vi sætter virksomheder i spil overfor hinanden.

Business Faxe afholder relevante erhvervsarrangementer samt udbyder kompetencegivende kurser og workshops. Vi henviser til Erhvervskontakten, vi driver netværk, vi arbejder med udviklingsprojekter, og så tilbyder vi vejledninger og 360 graders screeninger for både virksomheder og iværksættere.

Vi samler det lokale erhvervsliv gennem byernes foreninger og har dermed et tillidsfuldt og unikt kendskab til erhvervslivet lokalt. Business Faxe arbejder som erhvervsfremmeaktør desuden tæt sammen med de øvrige lokale erhvervsservices, ikke mindst i Næstved, Vordingborg og på Stevns.

En optimal konstruktion for samarbejdet om vækst og udvikling

Faxe Kommunes valg af Business Faxe som erhvervsfremmeaktør fungerer optimalt. For det betyder, at politikerne laver politik, mens Business Faxe udmønter erhvervsstrategien med professionelle aktører. Det er med til at skabe et unikt og et rigtigt godt fundament for lokal vækst og udvikling. Faxe Kommune har vedtaget en god og fremsynet erhvervsstrategi for 2019-22, som Business Faxe sammen med Kommunen søger finansieret, og som Business Faxe udmønter.

Business Faxe opfordrer til at bygge videre på det stærke fundament, der er skabt over de seneste år og prioritere det tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv. Den lokale erfaring viser desuden tydeligt, at ressourcerne geares bedst sammen med erhvervslivet. Det er afgørende at prioritere lokal selvbestemmelse i et konstruktivt regionalt samarbejde. Business Faxe er klar til af fortsætte og udvikle i samme stærke spor!

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe