Månedens klumme – marts 2023

De første ideer til Business Park Faxe er sået

Arbejdshandskerne er er trukket på, og sammen med Faxe Kommune er vi i fuld gang med det forarbejde, der kræves for at udfolde potentialerne for erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. I sidste uge samlede vi derfor en række virksomheder til en workshop for at drøfte visioner og ønsker for området. Ideerne skal bruges som inputs til COWI’s analysearbejde, der skal resultere i anbefalinger til både den fysisk udvikling, og hvordan erhvervsområdet skal positioneres markedsmæssigt. Virksomhederne kom med mange inputs, som vi glæder os til at se udkrystalliseret i anbefalingerne. Alle var dog enige om, at udviklingen skal ske i respekt for og i harmoni med, hvordan hele lokalområdet skal udvikles – herunder det arbejde der er i gang for den fremtidige erhvervsstrategi.

Central placering med udsigt til vækst

Udover at lokalområdet byder på gunstige forhold for både virksomheder, kommunens borgere og turister, så er et af de største potentialer, at erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede er et helt unikt infrastrukturelt knudepunkt. Med direkte adgang til motorvejen kommer området nemlig til at ligge perfekt i forhold til trafikken til resten af Danmark, mellem Skandinavien og til Centraleuropa når Femernforbindelse snart bliver en realitet. Det er en kæmpe fordel, når virksomheder f.eks. skal rekruttere medarbejdere og servicere kunder og samarbejdspartnere.

Det er dog ikke kun den kommende Business Park Faxe, som lokalområdet infrastrukturelt kommer til at nyde rigtig god glæde af. Meget snart bliver togdriften mellem Haslev og København hurtigere og bedre. Ligesom Østbanen bliver renoveret, så man kan komme hurtigere fra Faxe Ladeplads over Køge og helt til Roskilde. Dermed får kommende medarbejdere en kortere rejsetid, nemmere adgang til området og lettere ved at komme rundt på Sjælland og resten af Danmark. En god infrastrukturel placering med forbindelse til motorvej og tog har en afgørende betydning for virksomhedernes vækstmuligheder.

Udover at motorvejen og de to togforbindelser binder hele vores lokalområde sammen med omverdenen, og gør det nemmere at drive virksomhed og vækste, så får det naturligvis også en positiv indflydelse på bosætningen og turismen. Med bedre og hurtigere forbindelser bliver det nemmere at komme rundt og frem og tilbage til området. Der er dermed gode muligheder for, at man kan og vil stoppe op i vores lokalområde og ikke bare køre igennem. De muligheder skal vi ikke kun understøtte infrastrukturelt, men også ved andre parametre som gør bosætning, turisme og det at drive erhverv her attraktivt.

Investering som kommer til gavn for alle

For at vi lykkedes med Business Park Faxe og med udvikling i det hele taget, er det en forudsætning, at der ligger en god strategi og gennemarbejdede planer, ligesom det kræver økonomiske investeringer. Investeringer som lokalområdet får mangedobbelt tilbage både i form af skatter, arbejdspladser og generel udvikling. Det giver indtjeninger, som blandt andet føder ind til et godt skattegrundlag for kommunen til glæde for borgerne og velfærden. Faxe Kommunes nødvendige, økonomiske involvering skal derfor ikke ses som en omkostning, men en investering hvor udbyttet kommer alle til gavn.

De gode ideer til Business Park Faxe er lagt i støbeskeen, COWI’s analysearbejdet er godt i gang, og investeringerne arbejdes der på. Så vi er rigtig godt på vej med at få skabt et fantastisk erhvervsområde og lokal vækst.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe