Månedens klumme – maj 2023

Der skal en målrettet detailindsats til for at skabe attraktive bymidter

Attraktive bymidter med et stærkt handelsliv har stor betydning for enhver kommunes økonomi og udvikling – og det er ingen undtagelse for Faxe kommune. Det er derfor vigtigt med en koordinerende og udviklende indsats, som netop har fokus på at booste detailbranchen. En indsats som kan være med til styrke og udvikle detailhandlen og bosætningen, skabe levende og aktive bymidter i handelsbyerne og sikre synergi til turismen og det øvrige erhvervsliv.

Sådan en indsats kræver tid og ressourcer, og derfor mener Business Faxe, at en citymanager-rolle vil være det helt rigtige til at understøtte det arbejde. En citymanager med delvist fysisk placering i hver af de større handelsbyer.

Vi skal styrke og udvikle detailhandlen

En stærk detailhandel med et stort udvalg af butikker vil tiltrække flere besøgende og skabe flere arbejdspladser i vores lokalområde. Og som ringe i vandet vil det medføre øget tilflytning og en mere aktiv og livlig by. Samtidig vil en stærk detailhandel også være med til at øge kommunens indtægter og skabe mulighed for investering i kommunens infrastruktur og velfærd.

Vi skal skabe levende og aktive bymidter

Rundt om i vores kommune har vi en række hyggelige handelsbyer. Med den rette indsats kan bymidterne her blive endnu mere attraktive og gøres til livlige samlingspunkter for både borgerne og turister. Et sted hvor man kan komme på spændende shoppingture og gå på opdagelse i byen. Udover at levende og aktive bymidter skaber en god stemning blandt borgerne og sætter område på landkortet, medfører det også en økonomisk gevinst for alle i kommunen.

Vi skal sikre synergi til turismen og det øvrige erhvervsliv

Turister er tiltrukket af lokalområder med aktive bymidter. De lægger nemlig ikke kun penge i turistattraktioner, de lægger også en stor del af deres budget i det øvrige handelsliv. Detailhandlen kan derfor være med til at tiltrække turister til området og skabe mulighed for, at turisterne får en unik oplevelse under deres besøg.

En stærk detailhandel har også positive effekter på andre erhverv. Aktive byer er afgørende for at tiltrække og fastholde virksomheder og iværksættere i kommunen. Når der er gode handelsmuligheder og et bredt udvalg af varer og tjenester til rådighed, bliver området mere attraktivt for bosætning og dermed den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Det går alt sammen hånd i hånd, og vi har mulighederne for det hele i vores fantastiske lokalområde.

Vigtigt at indsatsen samles

Til at understøtte indsatsen og sikre at den går i den rigtige retning, vil en citymanager være det helt rigtige. Det skal være en person, som kan tiltrække investeringer og sikre samarbejdet på tværs af handelslivet og de øvrige aktører – herunder synergier til turismeerhvervet.

Citymanageren skal have den personlige relation til områdets detailhandlende og relaterede professionelle eller frivillige aktører. Citymanageren skal også have en forståelse for og viden om detailhandlens udfordringer og udviklingsmuligheder, så der kan videndeles, og områdets forskellige aktiviteter kan koordineres i forhold til den overordnede erhvervsstrategi.

Citymanageren skal yde 1:1 sparring med detailbranchen om forretningsudvikling, herunder sætter uddannelser og erhvervsfremmesystemets tilbud i spil for den enkelte detailvirksomhed. Der skal udvikles oplæg, søges finansiering og kommunikeres om projekter, så detailhandlen og bosætningen vækster og udvikler sig.

Vi er ikke i tvivl om at en koordinerende og udviklende detailhandelsindsats i Faxe kommune vil have en positiv effekt for både bosætning, turisme og det øvrige erhvervsliv. Det er bare med at komme i gang. Og med en citymanager i spidsen kan vi sikre, at indsatsen bliver styret og ledet på en effektiv måde, og at detailhandlen udvikler sig i den rigtige retning.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe