Månedens klumme – juni 2023

Erhvervslivet er klar til at deltage i processen for den nye erhvervsstrategi

Forum for Erhvervsudvikling – også kaldet §17.4 udvalget – har gennem mere end et år arbejdet på gode anbefalinger til Faxe Kommunes nye erhvervsstrategi. Med deres forarbejde skyder de processen for den nye erhvervsstrategi godt i gang, og nu nærmer tiden sig for, at det lokale erhverv involveres.

Hos Business Faxe glæder vi os rigtig meget, og vi ser med spænding frem til at blive involveret i selve strategiprocessen. Ved at inddrage erhvervslivet kan vi nemlig sikre, at erhvervsstrategien får fokus på de områder, som netop de lokale virksomheder har behov for. Det har man gjort med succes i andre kommuner, senest i både Stevns og Næstved. Her har de ad flere omgange inddraget virksomhederne gennem hele processen omkring udviklingen af erhvervsstrategien, og forhåbentligt kan vi se frem til en lignende proces.

Den gode erhvervsservice skal fortsætte

Business Faxe har allerede foregrebet processen ved at kommentere på udvalget foreløbige anbefalinger til erhvervsstrategien. Det drejer sig blandt om det videre forløb med organisering af den fremtidige erhvervsservice i Faxe Kommune.

I rigtig mange år har Faxe Kommune købt Business Faxe ind til at stå for lokalområdets erhvervsservice og være den lokale erhvervsorganisation, som samler erhvervslivet i Faxe Kommune. Vi kan se tilbage på en tid, hvor vi har været virksomhedernes stemme, ydet sparring, afholdt arrangementer, netværksfaciliteret og sat vigtige projekter i gang. Alt sammen med det mål for øje at skabe værdi for virksomheder i Faxe kommune. Det arbejde skal der stadig være fokus på i den nye strategi.

Business Faxe er helt enig i, at den kommunale varetagelse af erhvervsservicens udmøntning skal minimeres mest muligt og udføres i ”armslængde”. Altså at erhvervsservicen bedst udføres i privat regi ude blandt de virksomheder, der skal serviceres. Til gengæld mener vi, at alt erhvervsrelateret i den kommunale forvaltning bør samles og styrkes, så samtænkning og udvikling kommer i fokus. Altså at der også tilføres ressourcer til den kommunale organisation.

Fokus på erhvervslivet, herunder detailhandlen og turismen

Når det kommer til udviklingen af Erhvervsstrategien for Faxe kommune, mener Business Faxe, at der bør være fokus på både det generelle erhverv, detailhandelen og turismen. Ligesom vi mener, at strategien skal samtænkes med en ambitiøs bosætningspolitik og en uddannelsespolitik. Tingene skal ses i sammenhæng, hvis vi skal sikre den lokale vækst og udvikling, som vi alle ønsker, og som også kommer borgere og velfærden til gavn.

Erhvervslivet er en vigtig brik i Faxe kommunes fremtidige udvikling. Ved at tiltrække investeringer og styrke lokale virksomheder kan vi skabe flere arbejdspladser og økonomisk vækst. Det er afgørende at understøtte og sikre gode rammebetingelser for virksomhederne. Her tænker vi på adgang til kvalificeret arbejdskraft, stærk infrastruktur og effektive erhvervsservices. Ved at investere i erhvervslivet kan vi skabe et dynamisk og konkurrencedygtigt miljø, der tiltrækker investeringer og sikrer langsigtet vækst.

Detailhandlen er afgørende for at gøre sig attraktiv for bosætning, ligesom aktive bymidter tiltrækker turister. Ved at styrke og understøtte lokale butikker og virksomheder kan vi skabe en levende og attraktiv detailhandel, der tiltrækker både lokale og besøgende kunder. Business Faxe anbefaler helt konkret, at man investerer i en Citymanagerrolle, som kan være katalysator for denne udvikling. En udvikling som også vil skabe synergi i forhold til den gode turismeindsats, som allerede er i gang med at udfolde de store potentialer, som vi har i vores fantastiske lokalområde.

Realistiske, økonomiske briller

Med en ambitiøs erhvervsstrategi kan Faxe kommune blive endnu mere attraktiv for virksomheder – etablerede såvel som nye. Men en ambitiøs erhvervsstrategi betyder også, at vi skal tage de realistiske og økonomiske briller på, for det kræver store investeringer. De vil til gengæld komme mange gange igen og sikre os udvikling – som også vil skabe mere velfærd til os alle – langt ud i fremtiden.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe