Månedens klumme – December

Året der er gået og året der kommer

For en klummeskribent er den sidste måned på året en kærkommen leglighed til at se sig tilbage, evaluere og genkalde sig hvad året (2019) har bragt. Ligesom det er en god anledning til at se frem og fortælle om forventningerne og planerne for det kommende år (2020).

2019 var året hvor Business Faxe vandt udbuddet om Erhvervsservice og -udviklingsaktiviteter i Faxe Kommune. Processen fyldte meget, især den første del af året, men havde heldigvis en lykkelig udgang til gavn og glæde både for det lokale erhvervsliv og Faxe Kommune.
2019 var også året hvor Business Faxe blev en meget lille organisation med et tilsvarende lille budget. Derfor er der lagt kræfter i at tilpasse arbejdsprocesser, prioritere opgaver og lægge grunden for at udvikle kommercielle ydelser, så vi bliver mindre sårbare.

Mindre sårbare, så vi kan fortsætte arbejdet med at skabe de bedste vilkår for vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Blandt andet med den erhvervspolitisk interessevaretagelse, der også i år har fyldt, især med møder om erhvervsklima, infrastruktur og udvikling af lokalområdet.

Business Faxe MorgenForum har kørt endnu et år med succes. Der er blevet besøgt spændende virksomheder og der har været god tilslutning, men vi skal udvikle for ikke at afvikle, derfor evaluerer vi nu konceptet for at skærpe det til næste år til glæde og gavn for vores medlemsvirksomheder.

I 2019 valgte vi at Årets Erhvervsprisuddeling, skulle være en selvstændig begivenhed, med fokus på fejringen af det lokale erhvervslivs succeser og det lokale DNA, for dermed at understøtte de styrkepositioner, som vi i fremtiden skal leve af.

Erhvervsprisuddelingen blev en kæmpe succes med indlæg af den forhenværende Forsvarschef og uddeling af erhvervspriser, sponsoreret af Sparekassen Sjælland, Fyn, Beierholm og Turismenetværket, alt sammen i de fantastiske rammer på Rønnede Kro med god mad og vine.

Business Faxe driver stadig erhvervshuset Grobund med gode rammer for lokale produktions- og lagervirksomheder med potentiale for vækst og udvikling. Der optimeres løbende på rammer og drift, aktualiseret af, at ejeren Tryg nu gerne vil sælge ejendommen for at holde sig til sin kerneforretning.

Ambitioner og mål for 2020
I 2020 vil vi forsat arbejde på en succesfuld implementering af den nye aftale om erhvervsservice og -udviklingsaktiviteter for Faxe Kommunen. Selve aftalen, som tager udgangspunkt i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi, vil være fundamentet for alt vores arbejde, også de kommercielle ambitioner.

Udviklingen af kommercielle ydelser vil gøre Business Faxe robust i forhold til fremtidige udfordringer. Ydelserne vil understøtte arbejdet med at udvikle de lokale virksomheder, med services, kurser, netværk, rådgivning og analyser. Det vil tage tid, men vi håber det lokale erhvervsliv vil støtte op.
Erhvervspolitisk interessevaretagelse er Business Faxes kerne og vi vil prioritere vores tid, så vi skaber værdi i lokalområdet med udgangspunkt i et godt arbejdsmiljø. Vores ambition om at være det naturlige omdrejningspunkt for erhvervslivet, er i højsædet.

Det går godt! – Vi glæder os til 2020 og håber I vil følge med!
Glædelig jul og godt Nytår fra alle i Business Faxe!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

 

Tags: