Månedens klumme – august 2023

Det lokale sammenhold skaber stolthed og vækst

Virksomhederne i Faxe kommune er rigtig gode til aktivt at søge sammen, når de rette rammer stilles til rådighed. Det ser vi med Erhvervsprisuddelingen, der år for år bliver en større og større succes. Vi ser det i den interesse, der bliver vist for den kommende Business Faxe Stafetten og sidst, men ikke mindst, ser vi det via den opbakning og store interesse Turisme Faxe møder.

Det, at virksomhederne får mulighed for at samles og møde hinanden, åbner døren til en verden af muligheder. I fællesskabet spirer ideer og innovative samarbejder blomstrer, hvilket giver en afgørende vitalitet til erhvervslivet. Et stærke sammenhold opretholdes ved at støtte og faciliterer netværk, events og samarbejdsprojekter, der bringer virksomhederne tættere sammen. Netop det Business Faxe er sat i verden for.

Samhørighed

Arrangementer som Erhvervsprisuddelingen skaber samhørighed og hylder det lokale erhvervsliv, som hver dag driver den lokale udvikling. Den kommende Business Faxe Stafetten giver virksomhederne mulighed for en meningsfyldt medarbejderaktivitet og styrker relationerne til det lokale erhvervsliv og fællesskabet i området. Gennem netværk, seminarer og destinationssamarbejder samler og styrke Turisme Faxe ligeledes turistvirksomhederne med stor succes.

Med de forskellige typer af begivenheder skabes en fælles selvforståelse, stolthed og tilhørsforhold. At føle sig som en del af en større helhed giver en ekstra motivation til at yde sit bedste. Samtidig skabes der et vigtigt bånd mellem det lokale erhvervsliv og borgerne, der sikrer viljen til at støtte den gode udvikling. Med samhørigheden følger også et fællesskab med værdifuld videndeling, synlighed og robusthed.

Værdifuld videndeling

Når virksomheder mødes, dannes der værdigivende netværk. Netværk der giver mulighed for at udveksle ideer, samarbejde og udarbejde strategier, der kan føre til innovative løsninger og gensidig udvikling. I mødet med andre virksomheder får ledere og medarbejdere mulighed for at udveksle viden og ekspertise. Den erfaringsmæssige rigdom, der opnås gennem videndeling, kan accelerere væksten for både nyetablerede og etablerede virksomheder.

Synlighed og robusthed

Når virksomheder arbejder sammen, styrkes deres synlighed både generelt og lokalt. Fælles aktiviteter og markedsføring fører til mere synlighed om, hvor attraktivt området er både at besøge, bo og arbejde i. Samling af forskellige virksomheder skaber et mangfoldigt og levende erhvervsliv, der kan fange opmærksomheden lokalt og for virksomheder ude fra.

Hvis udfordringer eller kriser opstår, er det lokale erhvervslivs sammenhold desuden en uvurderlig ressource. Virksomheder der står sammen kan finde kreative løsninger og støtte hinanden gennem vanskelige tider. Sammenhold i det lokale erhvervsliv handler om at bygge relationer og styrke området til glæde for både virksomheder og borgere – og vi er rigtig godt med i Faxe kommune. Det stærke sammenhold er med til løfte vores lokale erhvervsliv og vores skønne område – og Business Faxe glæder sig fortsat til at styrke sammenholdet endnu mere.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe