Månedens klumme – april 2023

Vigtige investeringer i fremtiden

Investering er et begreb, der ofte nævnes, når vi drøfter erhvervsudvikling, og det er der en simpel årsag til. Investeringer er nødvendige, hvis man vil i mål med sine ambitioner, som er til gavn for både virksomheder og borgere – også for fremtiden.

Lokale investeringer

Ihærdigheden i at insistere på investeringer har gennem tiden båret frugt. Turismeområdet er et godt eksempel på, hvor Faxe Kommune som bekendt har etableret en fireårig turismeindsats i regi af Business Faxe. Resultatet er Turisme Faxe, som i dag er i fuld gang med at styrke Faxe kommunes position som et attraktivt geografisk område med det mål for øje at øge antallet af aktører, gæster og arbejdspladser lokalt.

Et andet vigtigt område, som vi har arbejdet benhårdt på at få igangsat, er Erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. Sammen med Faxe Kommune har vi som bekendt fået skabt finansiering til og igangsat et større analysearbejde, som udføres af COWI. Analysearbejdet skal resultere i anbefalinger til både en fysisk udviklingsplan og en markedsføringsstrategi for området. Vi skal med andre ord finde ud af, hvordan området skal se ud i fremtiden, men også hvordan vi skal sælge grundene og til hvem. Her ligger nemlig et kæmpe potentiale, der bør investeres i at få udfoldet.

Årsagen, til at Business Faxe arbejder målrettet for lokale investeringer som turismeområdet og Erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede, er netop fordi, vi er sat i verden af og for det lokale erhvervsliv med det formål at understøtte og inspirere til vækst og udvikling lokalt.

Tæt relation til virksomheder

Vi understøtter og inspirerer også til vækst og udvikling lokalt ved at investere vores tid og ressourcer. Det gør vi ved at skabe relationer til virksomhederne, vidensdele, yde sparring og ikke mindst ved at samle virksomhederne til arrangementer og netværk. Fremadrettet kan vi med ansættelsen af erhvervschef Flemming Rosenkrantz investere endnu flere ressourcer i arbejdet med vækst og udvikling. Hans kerneopgaver bliver nemlig at skabe endnu tættere relationer til virksomheder og udvikle vores værditilbud til det lokale erhvervsliv.

Fokus på uddannelse og fremtidens arbejdskraft

Sideløbende har vi fokus på uddannelse og fremtidens arbejdskraft. Vi samarbejder derfor tæt med Taskforcen, der er nedsat af Faxe Kommune. Taskforcens formål er at komme med konkrete forslag til, hvordan man etablerer flere uddannelser i kommunen, der kan skabe fornyet dynamik, bosætning, erhvervsudvikling og en unik identitet i lokalmiljøet. Business Faxes arbejde går altså ikke kun ud på ud på at investere vores tid, viden og kompetencer i erhvervslivet. Vores arbejde går også på at påpege, hvor der bør investeres og udvikles til glæde for borgerne og velfærden i kommunen. Balanceret vækst og udvikling skaber nemlig økonomi til velfærd.

Og her kommer Erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede blandt andet ind i billedet. Et område med store potentialer, hvor vi allerede nu bør se på investeringer. Jeg ser derfor frem til, hvilke anbefalinger COWI kommer med for området, ligesom jeg ser frem til, hvilke anbefalinger Faxe Kommunes §17 stk. 4 udvalg for Erhvervsudvikling kommer med inden budgettet lægges for 2024 og for fremtiden. For en god investering i Erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede, er en god investering i fremtiden.

Tomas Legarth
Direktør
Business Faxe