FAXE KOMMUNE SÆTTER PRIS PÅ DIALOGEN OG LYTTER GERNE

Erhvervslivet har løbende givet mange klare signaler om, at kommunen skal holde fast i at have høje ambitioner for erhvervsudviklingen. Det lyttes der rigtig meget til og dialogen om, hvordan dette kan ske tages løbende. Et flerårigt initiativ med besøgsrunder til de lokale virksomheder er et eksempel på betydningen af dialog. Her høster den kommunale ledelse, med borgmesteren i spidsen, gode input fra erhvervslivet.

I denne måned besøger direktør Mikkel Wesselhoff fra Business Lolland-Falster kommunens udvalg til fremme af erhvervsudviklingen. Udvalget hedder Forum for Erhvervsudvikling. Mikkel Wesselhoff vil gå i dialog med udvalgets medlemmer om, hvordan han mener man på Lolland-Falster bedst løser opgaven med den kommunal erhvervsservice. Business Lolland-Falster har på dette område formuleret en ny strategi for sit arbejde og den understøttes af forpligtigende, årlige handleplaner.

Forum for Erhvervsudvikling har været i arbejdstøjet i godt et halvt år. Forum for Erhvervsudvikling har blandt andet til opgave at formulere visioner til en kommende, ny erhvervsstrategi. Det forberedende arbejde er i fuld gang og på månedens møde drøftes og formuleres der igen forslag til visioner til gavn for det lokale erhvervsliv. Den nye erhvervsstrategi bliver i høj grad til i et samarbejde med det lokale erhvervsliv. I foråret besøgte direktøren for Business Faxe Forum for Erhvervsudvikling og ved flere lejligheder har udvalget besøgt erhvervsaktører. I september måned rapporterede udvalgets formandskab på udvalgets arbejde i Økonomiudvalget. Til november er det de øvrige byrådsmedlemmers tur, for her mødes hele udvalget til en dialog med Byrådet.

Dialogen og det at lytte er vigtigt. Det giver resultater. Senest så vi lokalt, hvordan Faxe Kommune rykkede 34 pladser frem i en DI undersøgelse af kommunens erhvervsvenlighed.

Sådan! Indsatsen for at styrke den kommunale erhvervsservice er på rette spor og forbedringsmulighederne fortsat til debat.