Faxe kommune forlænger sin aftale med Business Faxe

Det lokale erhvervsliv vil fortsat have gavn af Business Faxes mange tilbud. Kontrakten mellem Faxe Kommune og Business Faxe vedrørende udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter bliver nemlig forlænget.

Den nuværende kontrakt har udløb den 2. juli 2023, men den forlænges nu til og med udgangen af 2024.

Udførelsen af den kommunale erhvervsservice og tilhørende erhvervsudviklingsaktiviteter har været drøftet både politisk og med Business Faxe ved flere lejligheder. Senest blev erhvervsservicen drøftet med repræsentanter for Business Faxe på et af Byrådets temamøder. Det var i november måned 2022, hvor også udvalget Forum for Erhvervsudvikling deltog.

Faxe Kommune investerer årligt 2 mio. kr. i Business Faxe.

Samtidig med forlængelsen sættes der gang i en proces i gang, hvor det skal undersøges, om der er mulighed for udvidede og styrke erhvervsservicen og erhvervsudviklingsaktiviteterne yderligere. Det kunne eksempelvis være gennem en anderledes organiseringer af den kommunale erhvervsservice. I den forbindelse afklares det, om det er muligt at lave et fremtidig samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Dette er et forslag fra Forum for Erhvervsudvikling, der mener et tværkommunalt samarbejde vil kunne give ”mere muskel” til gavn for kommunens erhvervsliv.