Business Faxe vinder Faxe Kommunes udbud

Business Faxe vinder Faxe Kommunes udbud af den lokale erhvervsservice. Faxe Kommune har valgt Business Faxe som vinder af udbuddet om kommunens lokale erhvervsservice. Med den beslutning kan Business Faxe fortsat bidrage til at styrke og fremme vækst i Faxe Kommune, hvilket alle parter ser meget frem til. Det vundne udbud gælder fra og med 2025.

Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune, er meget tilfreds:

-Business Faxe er kendt som en erhvervsorganisation dedikeret til at fremme udvikling og vækst for det lokale erhvervsliv. Organisationen er på denne måde med til at fremme erhvervsudviklingen i Faxe Kommune. Og det er godt. Når de løser opgaven med den kommunale erhvervsservice, kommer vi og alle aktører til at nyde godt heraf.

 Sten Corfix, bestyrelsesformand for Business Faxe, udtrykker også sin glæde over beslutningen:

– Vi er meget glade over at blive valgt som leverandør til Faxe Kommunes lokale erhvervsservice. Det er en anerkendelse af vores ihærdige arbejde gennem årene med at understøtte det lokale erhvervsliv. Det er et stærkt fundament, vi kan bygge videre på.

 

Camilla Meyer, næstformand i kommunens Økonomiudvalg, bakker op:

– Valget af Business Faxe som leverandør af erhvervsservice afspejler Faxe Kommunes tillid og forventning til, at Business Faxe i fremtiden også aktivt vil hjælpe med, at kommunens grønne omstilling også afspejler sig i de forskellige dele af erhvervslivet. Grøn energi, bæredygtighed og udvikling af nye mere ”grønne” metoder er en kommunal prioritet og et vigtigt pejlemærke i kommunens nye erhvervsstrategi.

 

Sten Corfix supplerer:

– Beslutningen styrker også Business Faxes position som partner for både det lokale erhvervsliv og indsatsen for at nå Faxe Kommunes strategiske visioner og mål. Business Faxe ser frem til at fortsætte det positive samarbejde med kommunens beslutningstagere. Målet er at bidrage til at realisere Faxe Kommunes nye, ambitiøse erhvervsstrategi, som også omfatter udvikling af byerne i kommunen og skabelse af et dynamisk og attraktivt miljø for alle erhverv og borgere.

 

Om kommunal erhvervsservice

Alle kommuner i Danmark udbyder erhvervsservice, og langt de fleste kommuner investerer også i bredere erhvervsudviklingsprojekter, der skal styrke de lokale rammer for vækst og erhvervsudvikling. Gennem kommunernes erhvervsservice tilbydes eksisterende og nye virksomheder, iværksættere og før-startere webinars, individuel vejledning, adgang til myndigheder, rådgivning, indsigt i støtteordninger, deltagelse i projekter med mere. Alt sammen i et tæt samspil med de øvrige aktører så som Erhvervshus Sjælland, Erhvervsklyngerne på Sjælland og andre kommuner.