Faxe kommunes byråd drøfter en styrket erhvervsservice

De lokale erhvervsliv skal have en endnu bedre erhvervsservice.

Det kan sikres ved at udvikle bedre rammer for erhvervsudviklingen og erhvervsservicen i kommunen. Erhvervsservicen skal styrkes men hvordan?

Torsdag eftermiddag havde byrådet sat to timer af til at gøre status og drøfte mulighederne. Den lokale erhvervsservice var temaet. Til at inspirere byrådet i deres drøftelser deltog repræsentanter fra Business Faxe og Forum for Erhvervsudvikling med oplæg.

Erhvervsservicens formål og indhold blev grundigt belyst. Erhvervsservice er lige nu en opgave, der efter et udbud købes på kontrakt hos Business Faxe. Handlemuligheder efter udløbet af kontrakten, den har udløb i sommeren 2023, blev belyst. En tidsplan for den videre proces blev ligeledes drøftet af byrådet.

Forum for Erhvervsudvikling fremlagde i byrådssalen deres foreløbige tanker, visioner og anbefalinger. Ligeledes afleverede Business Faxe sine input og ønsker til byrådets medlemmer.

Byrådet har flere muligheder i denne sag.

Et af punkterne fra temamødet var:

Byrådets drøftelser sidst på temadagen

Kontrakten mellem Business Faxe og Faxe Kommune udløber med udgangen af juni måned 2023.

Der er behov for en politisk afklaring af hvad der skal ske inden årsskiftet. En administrativ proces skal startes op primo januar.

Byrådets muligheder:

  • Hjemtage erhvervsservicen og kommunen tager selv over?
  • Fortsætte med en ekstern løsning:
  1. Uændret indhold i opgaven og med en aftalt forlængelse uden udbud (1 mdr.)
  2. Ændret indhold i opgaven og som et nyt udbud (min. 3 mdr.)
  • Søge samarbejde med en eller flere nabokommuner om en fælles organisering?
  • En ”Solrød model” hvor man køber Erhvervshus Sjælland til at løse opgaven?

Handlemulighederne undersøges og tiden vil vise, hvad drøftelserne munder ud i.