FAXE KOMMUNE BANER VEJEN FOR UDBREDELSE AF ELBILER

Faxe Kommunes byråd tager initiativ til at få dækket kommunen med ladestandere til elbiler. En spritny strategi for en god ladeinfrastruktur er skrevet og sendes nu i offentlig høring frem til den 6. juli. Alle har derfor nu mulighed for at komme med bemærkninger til selve strategien.

Formålet med strategien er ganske enkelt, at der i Faxe kommune bliver etableret, opretholdt og udviklet en god ladeinfrastruktur. En ladeinfrastruktur der opfylder de forventninger og behov, som erhvervsdrivende, turister og borgere har og vil få i fremtiden.

Offentligt tilgængelige ladestandere er væsentligt for erhvervsudviklingen. Det skal være nemt at køre i elbil til arbejde, og mindst lige så bekvemt som det er at køre i benzin- eller dieselbil.

Generelt vil Faxe Kommune med strategien understøtte udrulningen af ladeinfrastruktur og især offentligt tilgængelig ladeinfrastrukturer. For kommunale vejarealer vil Faxe Kommune derfor i størst mulig udstrækning stille arealer til rådighed for operatører af ladestandere.

Primært ønsker Faxe Kommune, at ladestandere etableres på markedsvilkår, hvor der er forretningsmæssigt muligheder for operatører af ladestandere.

Erhverv og borger opfordres til at orientere sig om strategien og eventuelt komme med bemærkninger til selve strategien og til, hvor der opleves et større behov for ladestandere.

Forslaget  kan ses på Kommunens hjemmeside under Høringer – eller i linket her

Billedet krediteres Colourbox