Indlæser Begivenheder

Alle medlemmer er inviteret til ordinær generalforsamling den 22. marts 2023.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Business Faxe onsdag den 22. marts 2023 kl. 17:00. Vi mødes hos Business Faxe i byrådssalen til en dejlig generalforsamling. Efterfølgende vil der være spisning og netværk. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingentopkrævning være indbetalt rettidigt.

Af hensyn til spisning skal tilmelding til generalforsamlingen ske på mail info@businessfaxe.dk

Se Årsrapporten 2022

Se Årsregnskab 2022

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Erhvervsdirektørens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5. Orientering om budget

6. Indkomne forslag (ingen)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg for en 2-årig periode er Lars Huge, Aage Wolff-Sneedorff og Jon Helqvist

8. Valg af 2 suppleanter. På valg for en 1-årig periode er Leif Petersen og Ivan Reedtz-Thot

9. Valg af revisionsfirma

10. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

 

 
Go to Top