VÆKSTVILKÅR 2022 – NOVEMBER 2022

Published On: 19 februar 2024

VækstVilkår Sjælland måler på udviklingen i Region Sjællands 17 kommuner og bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder. VækstTendens er en tværkommunal benchmarkanalyse af erhvervsudviklingen i de 17 sjællandske kommuner.

VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Læs analysen og få det samlede overblik over udviklingen i Faxe Kommune.
Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen.

Læs VækstVilkår 2022 – Seneste udviklingstendenser, november 2022 nedenfor.

VækstVilkår Sjælland måler på udviklingen i Region Sjællands 17 kommuner og bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder. VækstTendens er en tværkommunal benchmarkanalyse af erhvervsudviklingen i de 17 sjællandske kommuner.

VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Læs analysen og få det samlede overblik over udviklingen i Faxe Kommune.
Analysen peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen.

Læs VækstVilkår 2022 – Seneste udviklingstendenser, november 2022 nedenfor.