VÆKSTVILKÅR 2020

Published On: 26 februar 2021

VækstVilkår Sjælland måler på udviklingen i Region Sjællands 17 kommuner og bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder.
Rapporten fra oktober 2021 giver indblik i udviklingen i erhvervslivet i Faxe Kommune.

VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Læs analyserne og få det samlede overblik over udviklingen i Faxe Kommune.
Analyserne peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen.

VækstVilkår Sjælland måler på udviklingen i Region Sjællands 17 kommuner og bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder.
Rapporten fra oktober 2021 giver indblik i udviklingen i erhvervslivet i Faxe Kommune.

VækstVilkår identificerer kommunens styrkepositioner og belyser erhvervslivets særlige kendetegn. Læs analyserne og få det samlede overblik over udviklingen i Faxe Kommune.
Analyserne peger på områder, hvor vilkårene kan forbedres og giver samtidig indblik i, hvad der driver væksten i kommunen.