Thomas Jørgensen & Søn A/S

I 1918 løste murer Thomas Jørgensen næringsbrev i Aalborg og drev forretning her indtil 1922, hvor familien flyttede til Haslev, da han havde vundet en licitation om opførelsen af Haslev Håndværker- højskole. Byggeriet var forceret og blev som følge heraf tabsgivende, så økonomien tillod ikke en tilbagevenden til Aalborg. Imidlertid fik Thomas Jørgensen overdraget ombygningen af præste- gården i Fakse, hvor forretningen har været siden.

I 1956 blev firmaet overdraget til S.E. Jørgensen og han begyndte, efter køb af en af de første rendegravere i Danmark, at påtage sig udførelse af jord-, kloak- og betonarbejde, samt nedgravning af elkabler.

I 1970 omdannedes firmaet fra en enkeltmands-virksomhed til et aktieselskab.

I 1988 blev ledelsen af firmaet overtaget af 3. generation ing. Thomas Jørgensen, og firmaets virke blev udvidet med en tømreafdeling, for at styrke firmaets konkurrenceevne ved renoverings-, service- og hovedenterpriseopgaver.

Kontakt

  • Ingeniør Thomas Jørgensen
    Odinsvej 13
    4640 Faxe