Grønborg Bygningsinspektion

Grønborg Bygningsinspektion rådgiver og vejleder om indeklima og udbedring. Jeg er ekspert i fugtproblematikker, skimmelsvamp, bakterier, trænedbrydende svampe og insekter. Jeg er Cand. Scient. Biolog og har specialiseret mig i lufte og afgasninger fra byggematerialer. Tager prøver af asbest, formaldehyd, VOC, TVOC, MVOC og PCB. Der er ikke noget spørgsmål der er for stort eller for lille hos Grønborg Bygningsinspektion.

Ud over at tage prøver af indeklima og materialer i bygninger, så gransker jeg også projekter for bygherrerådgivere. Har du brug for at få kastet et par ekstra øjne på dit byggeprojekt, så vejleder og rådgiver Grønborg Bygningsinspektion også om det. Jeg er velbevandret i Byg-Erfa og BUILD-anvisninger og holder mig opdateret på materialers holdbarhed og fugtadaptivitet.

Grønborg Bygningsinspektion underviser og holder workshops og foredrag om fugt, hygiejne, renoveringer, skimmelsvamp, afgasninger og indeklima. Fortæl mig i god tid hvor og hvornår du vil have en forelæsning og så planlægger jeg et foredrag, for din virksomhed, organisation eller skole. Jeg har erfaring i bygninger fra Færøerne og fra Danmark.

Grønborg Bygningsinspektion er ekspert i tvister og kan gennemlæse mange rapporter og finde fejl og mangler. Jeg uddanner mig til syn og skønsmand her d. 14-15 marts 2024 og søger da ind til voldgiftsnævnet, hvor jeg kan agere som syn og skønsmand. Jeg kan ligeledes agere som syn og skønsmand for advokater.

Grønborg Bygningsinspektion er en uvildig rådgiver, som arbejder for bygningen. Jeg kigger på bygningerne i deres helhed og inkluderer kloakker, omfangsdræn, murværkets forfatning, tagrender, facader, tage og altaner. Jeg kan også kigge på de miljøskadelige stoffer i bygningen og på skadedyr såsom rotter, mus, husbukke, borebiller og andre skadevoldere. Kan måle for radon og rådgive i radonsikring af bygningen.

Kontakt

  • Cand. Scient. Lone Grønborg
    Grøndalsvej 36, st. th.
    4690 Haslev