Faxe Forsyning A/S

Vi består af seks aktieselskaber: Faxe Forsyning Holding A/S, Faxe Forsyning A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter A/S og Faxe Affald A/S.

Faxe Forsyning Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes af Faxe Kommune. De fire døtreselskaber Faxe Forsyning A/S, Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S og Faxe Affald A/S ejes alle af Faxe Kommune Holding A/S. Faxe Spildevandscenter A/S ejes af Faxe Spildevand A/S.

Faxe Forsyning A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i Faxe Forsyning er ansat. Faxe Forsyning A/S har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for fx økonomi og administration.

Vandværker, beholdere til dagrenovation og papir, indsamlingskuber til glas, renseanlæg, grunde, bygninger og ledningsnet hører under henholdsvis Faxe Vandforsyning A/S, Faxe Spildevand A/S, Faxe Spildevandscenter og Faxe Affald A/S.

Se koncerndigram over Faxe Forsyning forneden.

Kontakt

  • Konstitueret adm. direktør Ivan Lilleng
    Jens Chr. Skous Vej 1
    4690 Haslev