Dansk Byggeris analyser – Kommunernes Erhvervsvenlighed2023-03-15T14:00:14+01:00

Dansk Byggeris analyser

Kommunernes Erhvervsvenlighed

Dansk Byggeri kortlægger hvert år kommunernes erhvervs- og byggevenlighed i en samlet analyse. Analysen er bygget op ud fra 31 erhvervspolitiske indikatorer.
Fordi Dansk Byggeri repræsenterer bygge- og anlægsbranchen, er der i indikatorerne en god repræsentation af områder, der er særligt vigtige for branchen.

Tomas Legarth
Tomas LegarthDirektør
tl@businessfaxe.dk
+45 51 66 46 64
Go to Top