Mød: Østdansk Landboforening

I denne måneds virksomhedsportræt har vi interviewet Torben Flinch, som er direktør i Østdansk Landboforening. Selvom navnet måske kunne antyde noget andet er Østdansk Landboforening meget mere end en lokal forening for landmænd. De er faktisk den eneste virksomhed i området der yder service og rådgiver om jura, regnskab & revision, økonomi, markbrug, strategi og forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde under ét tag og derfor kan tilbyde, enhver virksomhed den fulde pakke.

Hvem er Østdansk Landboforening?

På deres hjemmesiden beskriver de sig selv således: Østdansk Landboforenings overordnede opgave er at rådgive og formidle viden til landmænd. Desuden servicerer vi små og mellemstore virksomheder i andre erhverv.

Derudover fortæller Torben, at noget af det som er karakteristisk for virksomheden, er at den er ejet af medlemmerne og ikke mindst at den har eksisteret i mange år. Virksomheden som vi kender i dag, består af løbende fusioner af lokalforeninger og har eksisteret siden 1995, hvor huset på center Alle 6 i Rønnede også blev bygget.

Fordi virksomheden er en fusion af alle de lokale landboforeninger, er de dybt forankret i lokalområdet og dets historie igennem 150 år. I dag arbejder alle de 47 medarbejdere i Rønnede. Samtidig lejer de lokaler ud til andre erhvervsvirksomheder. Foreningen og virksomheden er to afskilte afdelinger, men det hele samles i én bundlinje med ét cvr nr.

Den del af virksomheden som er landboforening, har to primære funktioner.
For det første skal de hjælpe deres medlemmer og rådgive dem, så de bedst muligt kan drive deres landbrug og have et godt liv på landet.
For det andet er de netop en landboforening og en erhvervspolitisk interesseorganisation for landmænd i området. De afholder medlemsmøder og nogle af deres services bliver betalt af kontingenter. Derudover hjælper de med relationen til kommunerne og lokalområdet. En del af medlemskontingentet går også til deres hovedorganisation, Landbrug og Fødevarer, som tager sig af den landspolitiske interessevaretagelse i forhold til regeringen og myndigheder.

Torben understreger dog, at man godt kan være kunde i butikken uden af være medlem af organisationen, og at man også godt kan være medlem af organisation og købe sine ydelser andre steder.

Helt lavpraktisk har de dog en del medlemstilbud der giver rabataftaler på forskellige ting som brændstof og gode favorable tilbud omkring bl.a. forsikringer og pension. Alt sammen ordninger der gør, at faktisk alle medlemmer køber en eller flere af husets ydelser.

Ikke kun for landmænd

Selvom det hedder Østdansk Landboforening betyder det ikke, at det kun er for landmænd. De tilbyder også alle deres mange services for andre erhvervsvirksomheder i området. På grund af deres størrelse kan de tilbyde ekspertise indenfor både løn, regnskab, økonomi, forretningsudvikling og juridisk rådgivning. Selve medlemsdelen er dog kun relevant for landmænd.

Østdansk Landboforening har pt 400 medlemmer og omkring 1500 kunder i alt. Der er ikke basis for at få mange flere medlemmer, da strukturudviklingen i landbruget gør, at der bliver færre landbrug – faktisk med en tilbagegang på landsplan på 4-5 % om året. Så virksomhedens mulighed for at få flere medlemmer, ligger i målgruppens mulige utilfredshed med en af de andre foreninger.

Udvikling og udvidelsesmuligheder ligger derfor i at få flere kunder fra andre brancher, hvor de blandt andet kan tilbyde regnskabsservice, lønservice og juridisk rådgivning. For, som Torben Flinch siger: ”Vi har i dag over 200 kunder med andre erhverv end langbrug, og det er helt oplagt at udvide den vej, vi har redskaberne, systemerne og servicen til det”.

Østdansk Langboforening oplever, uden at forcere det, en lille tilgang hvert år, men de vil rigtig gerne sprede budskabet om deres fordele til andre brancher end landbruget. De har dog ikke arbejdet målrettet med det. De har indtil videre sagt ja til dem der har henvendt sig, men ikke gjort en ekstraordinær indsats for at brande sig med det. Nye kunder har været baseret på mund-til-mund salg og deres gode ry og rygte. Det vil de dog gerne lave om på nu.

Det er der selvfølgelig en del mere konkurrence forbundet med, men faktisk er de lokalt de største, der tilbyder det de gør.

Østdansk Landboforening som virksomhed?

Ud af de 47 medarbejdere er halvdelen konsulenter der er direkte i kontakt med kunden. Den anden halvdel er backoffice servicefolk, der hjælper med baglandet. Torben fortæller at en af Østdansk Landboforenings varemærker er, at der er kort fra kunde til medarbejder. ”Vi er meget tilgængelige og åbne. Medarbejderne skal og kan løse opgaverne sammen med kunden”.

Det fungerer ligesom en bank hvor man har en konsulent tilknyttet, en primær rådgiver. Typisk har en kunde en primær rådgiver tilknyttet økonomi og regnskab, og derudover en eller to servicefolk. Derudover har man en anden konsulent, der kan rådgive omkring markbrug, hvis der er behov for det, da det er to forskellige fagområder. Har man brug for juridisk rådgivning tilkaldes dette. Internt har medarbejderne delt sig op i de forskellige specialområder for at kunne levere bedst muligt kvalitet.

Torben fortæller også at ”Vi samarbejder meget. Selvom vi synes vi er mange, og kan meget, er der stadig specialområder hvor vi ikke er de bedste, så vi er meget opmærksomme på at samarbejde med andre rådgivningsvirksomhed på specialområder, lige så snart vi kan mærke vi er lidt tynde i det. Fx at holde sig opdateret omkring tilskudsordninger eller handelsrådgivning i form af køb og salg af foder”.

Overordnet kan man sige at Østdansk Landboforening håndterer alle slags virksomheder i alle størrelser, helt fra den mindste gårdbutik til det store konventionelle landbrug. Opdelt har de ca. en tredjedel af de store landbrug, en tredjedel er ældre + 60 år landmænd hvor rådgivningen handler om at virksomheden ikke nødvendigvis skal udvikle sig, men mere overgangen til et seniorliv.
Den sidste tredjedel er små virksomheder, der typisk har et lille landbrug ved siden af deres arbejde. De har oftest brug for rådgivning, da de ikke er uddannet inden for landbrug.

Nye tendenser og fremtiden

Siden Torben Flinch startede for 4 år siden, har de nye tendenser været inden for; økologi, lokal afsætning og en øget digitalisering af deres ydelser. Derudover har han haft fokus på at udnytte synergierne i huset, så kunden oplever, at det ikke kun er én person de handler med, men et helt hus’ ekspertise, der kan levere det optimale til kunden.

Dernæst er energien blevet lagt i at være mere synlig for andre brancher end landmændene.

Spurgt ind til hvad argumenterne for at vælge Østdansk Landboforening er, når man ikke er medlem eller en del af landbruget, svarer Torben Flinch: ”Vi er vant til at håndtere små og mellemstore virksomheder, og kender den størrelse virksomheders udfordringer. Vi har de services, der passer til det, og vi er lokale og let tilgængelige. Vi er konkurrencedygtige på prisen og har erfaringer med hele cyklussen i en virksomhed. Lige fra etablering, start, udvikling, det at bygge en organisation i vækst op, lønservice, juridiske problemer og til sidst afvikling eller generationsskifte. Det er ingen andre virksomheder på markedet, der både har den juridiske, økonomiske, planmæssige og servicemæssige del under ét tag. Vi har den fulde pakke”.