Kommentér på Faxe Kommunes Planstrategi

Kommentér på Faxe Kommunes planstrategi før 10. december 2023!

Faxe Kommune har udarbejdet et godt forslag til planstrategi 2023, som danner grundlag for den kommende kommuneplan og Kommunens fysiske planlægning i de kommende år. Strategien er afgørende for lokalområdets fremtidige vækst og udvikling.

Forslaget peger på understøttelse af alle de rigtige og gode potentialer fx:

Erhvervsarealer og Infrastruktur: Især fokuseres der på bevarelse af udlæg og planlægning for erhvervsarealer og infrastruktur. Business Faxe opfordrer til at sikre udvidelse af erhvervsområderne i Rønnede som er nøglen til vores største potentiale.

Aktive Bymidter: Det er afgørende at udvikle og støtte aktive bymidter uden at trække aktivitet og trafik ud af byerne.

Turismeindsats: For at fastholde potentialet i turismen er en vedvarende indsats afgørende. Business Faxe opfordrer til, at de positive resultater fra den eksisterende turismeindsats gøres permanente.

Hvad kan du gøre?

Vi opfordrer alle interesserede til at læse og eventuelt kommentere på forslaget inden den 10. december 2023. Det her er din chance for at påvirke retningen for vækst og udvikling i vores fantastiske lokalområde.

Business Faxe ser frem til den kommende proces med udarbejdelse af gode og sammenhængende politikker, der vil danne rammerne for helhedsorienteret vækst og udvikling.

Læs forslag Planstrategi 2023 her

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til forslaget til Planstrategi 2023, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest søndag den 10. december 2023. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Categories: Nyheder