DEF´s Erhvervsklimaanalyse 2018

Dansk Erhvervsfremmes erhvervsklimaanalyser

Dansk Erhvervsfremme har i en årrække udarbejdet erhvervsklimaanalyser på vegne af Business Faxe. Analyserne er baseret på lokale virksomheders besvarelser af et spørgeskema og er dermed vigtige parametre for, hvordan erhvervslivet oplever erhvervsklimaet lokalt.