Corona-krisens påvirkning af det lokale erhvervsliv – Hotel, Restauration og Turisme

Massivt og markant signal fra det lokale erhvervsliv

Business Faxe tog i ugen op til Påske 2020 initiativ til en undersøgelse af Corona-krisens konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Svarene kom hurtigt og svarprocenten var høj. Signalet fra det lokale erhvervsliv er markant – der er behov for akut hjælp og langsigtede initiativer for at redde det lokale erhvervsliv og sikrer en fremtidig vækst og udvikling.

Denne delanalyse ser nærmere på Hotel, Restauration og Turisme

Se delanalysen om hotel, restauration og turisme her 
Læs Business Faxes kommentar til delanalysen om hotel, restauration og turisme her

Se hele undersøgelsen af Corina-krisens lokale påvirkning her 
Læs Business Faxes kommentar til undersøgelse af Corona-krisens lokale påvirkning her