Corona-krisens påvirkning af det lokale erhvervsliv – Bygge- og Anlægsbranchen

Massivt og markant signal fra det lokale erhvervsliv

Business Faxe tog i ugen op til Påske 2020 initiativ til en undersøgelse af Corona-krisens konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Svarene kom hurtigt og svarprocenten var høj. Signalet fra det lokale erhvervsliv er markant – der er behov for akut hjælp og langsigtede initiativer for at redde det lokale erhvervsliv og sikrer en fremtidig vækst og udvikling.

Denne delanalyse ser nærmere på bygge- og anlægsbranchen

Se delanalysen om bygge- og anlægsbranchen her 
Læs Business Faxes kommentar til delanalysen om bygge- og anlægsbranchen her

Se hele undersøgelsen af Corina-krisens lokale påvirkning her 
Læs Business Faxes kommentar til undersøgelse af Corona-krisens lokale påvirkning her