Virksomhedsbesøg med borgmesteren – maj 2021

Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned, når det er muligt, en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv.
Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er én af måderne, Kommunen og Business Faxe sammen møder, lærer og forstår det lokale erhvervs muligheder og udfordringer.

Borgmester Ole Vive og Erhvervsdirektør Tomas Legarth finder det vigtigt, at hjulene holdes i gang trods Corona-situationen. Det er en virkelighed vi må lære at leve med et godt stykke ud i fremtiden. Vi finder nye veje under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, hygiejne mv. Erhvervslivet og samfundet kan og må ikke gå i stå, derfor har Ole og Tomas også genoptaget virksomhedsbesøgene sammen.

Borgmester Ole Vive og direktør Tomas Legarth har nu taget hul på deres 4. år med virksomhedsbesøg sammen.


Det er dejligt med alt den virkelyst, som vi har lokalt. Det kunne mærkes, da borgmester Ole Vive og direktør Tomas Legarth igen var ude og besøge virksomheder.

For der er stadig mange og interessante virksomheder at besøge og senest har vi været hos:

  • Henrik etablerede sig allerede midt i 80érne med Kleinsmeden i Rønnede og da det gik stærkest var der over 20 svende, nu er der 15 ansatte og et solidt generationsskifte skal planlægges. Vi kan være glade for veldrevne virksomheder med gode arbejdspladser lokalt.
  • Turen gik også en tur forbi det nye erhvervsområde ved motorvejen i Rønnede. Der er store forventninger til udviklingen med udgangspunkt her. Direktør Leif Petersen kunne da også stolt vise rundt i de store og nye faciliteter hos JMM, der har flyttet endnu flere arbejdspladser til Rønnede.
  • Dagen sluttede der hvor industrikvarteret opstod i Rønnede, nemlig på den jord hvor maskinsnedkeriet Beni Møbler ligger den dag i dag. Snedkermester Jan tog imod og fortalte med passion om træet, møblerne og processerne. Vækst og udvikling har gode vilkår i vores område.

Vi glæder os til at følge og understøtte hele det lokale erhvervsliv i deres bestræbelser på vækst og udvikling.

Også din virksomhed er vigtig for lokalområdet, så kontakt Business Faxe, hvis du har behov for sparring eller gerne vil have et besøg af Business Faxe.
Læs mere her