Vil du være med i et nyt IT-netværk?

Netværk skaber relationer, og uden relationer står vi svagere som både virksomhedsejere og mennesker.

De brede netværk som fx MorgenForum skaber uundværlig viden om, hvad der rører sig i forretningslivet rundt omkring i lokalområdet.
De specifikke netværk som fx Bygge- og Anlægsnetværket øger sammenhold og videndeling, og kan sikre at vi lærer af hinandens erfaringer, og forstår hinanden som både kolleger og konkurrenter.

Da flere af vore medlemmer har efterlyst et IT-relateret netværk, tager vi nu handsken op – og undersøger hermed, om der er en bred interesse for etableringen af Business Faxe IT-netværk?

Vi forestiller os at målgruppen er ejerledede virksomheder, der på den ene eller anden måde har IT som det primære omdrejningspunkt. Der kan være tale om service, support, udvikling etc.

Vi forestiller os, at netværket skal køres som et medlemsnetværk, med 5 – 6 årlige møder. Og vi forestiller os at møderne indeholder netop det, der betyder at et medlemskab er alle pengene værd.

Og som netværk kan vi fx sammen gøre lokalområdets øvrige virksomheder opmærksomme på, at alle nødvendige og relevante IT-services, -ydelser og kompetencer findes i deres eget nabolag!

De fysiske rammer kan være hos Business Faxe eller hos de enkelte medlemmer, og udover tid til netværk og dialoger, forestiller vi os også at møderne kan indeholde relevante indlæg fra andre kloge mennesker + måske et socialt islæt som fælles spisning eller lignende. Og naturligvis skal møderne have en mødeleder. Derfor vil der være tale om et betalt netværk.

Men alle disse detaljer skal passe med dine ønsker og behov – og nu kommer så spørgsmålet igen;
Er du interesseret i at deltage i et afklaringsmøde,
hvor vi sammen drøfter mulighederne for at etablere et IT-netværk i regi af Business Faxe?

Hvis du er interesseret, så send en mail til erhvervskonsulent Kurt Skjold på ks@businessfaxe.dk
Fortæl gerne, hvad du ville ønske et IT-netværk bør indeholde for at du vil afsætte tid til det!

Skriv senest torsdag den 22/4!

Alle får svar, og hvis interessen er stor nok, arrangerer Business Faxe et afklaringsmøde i maj måned – hvor vi forhåbentlig kan mødes fysisk!

Hvad venter du på?