Tak for i går – Nytårskuren 2019

Der blev skålet på det nye år og erhvervslivet

I går mødtes godt 70 mennesker fra det lokale og politiske erhverv for at ønske hinanden godt nytår, tage bestik af 2019, høre Business Faxes planer for fremtiden og borgmesteren sige et par bevingede ord.

Bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformand Sten Corfix Jensen bød velkommen og lagde ud med det vigtigste – at skåle i champagne og ønske alle godt nytår. Dernæst tog han ordet og huskede alle på vigtigheden i at fejre os selv. Ved at fejre vores egne succeser skabes både sammenhold og stolthed, og i forlængelse af det, sikres fokus på alle de gode historier fra lokalområdet. Som afrunding lagde han vægt på vigtigheden af, i fællesskab, at skabe grobund for vækst i erhvervet – et punkt som er højt prioriteret af Business Faxe.

Borgmesteren

Bagefter blev ordet givet til borgmester Ole Vive. Han så tilbage på 2018, hans første år som borgmester, et år der er gået hurtigt og hvor han synes meget er blevet bedrevet. Han opridsede emner som garantistillelse ved bygge- og anlægssager, den nye jernbane, mobilnetværk, den Sjællandske Tværforbindelse, uddannelse, Kommunens image, befolkningstal og hvordan Kommunen generelt kunne få en bedre score i DI’s erhvervsundersøgelse.

Han fortalte derudover om, hvordan Kommunen har inddraget Erhvervskontakten og nedsat bidraget til Business Faxe fra 2019. Hele området kommer i udbud den 14. januar og borgmesteren kunne i går afsløre at Kommunen ikke kommer til at tage opgaven ind, da borgmesteren helt grundlæggende har den holdning, at det skal være erhvervslivet der servicerer erhvervslivet.

Til slut brugte han tid på at mane en myte i jorden, ved at pointere at 76 % af Kommunens budget i 2017 er blevet betalt til lokale virksomheder og dermed at opgaverne og pengene ikke altid går til større virksomheder uden for kommunen. Han nævnte ligeledes den nye udbudsportal som har været efterspurgt og som burde være tilgængelig inden for kort tid. Som sidste bemærkning opfordrede han til at vi alle rankede ryggen – for det går jo godt.

Erhvervsdirektøren

Som tredjemanden tog Tomas Legarth ordet og skyndte sig at fortælle hvilken opgave de fremmødte kunne forvente at blive sat i stilling til senere og at de mange papirer på bordet ikke skulle tolkes som det store gruppearbejde, det kunne ligne.

Allerførst lagde han ud med at slå fast hvor vigtigt det er, gang på gang at slå fast at Business Faxe er sat i verden af og for det lokale erhvervsliv med det formål at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i Faxe kommune. At Business Faxe er erhvervslivets og kommunens naturlige omdrejningspunkt for samarbejde om vækst og udvikling – og med det delmål at gøre Faxe Kommune til et af de mest attraktive steder at drive virksomhed. Dette opnår vi ved at have en relation til det lokale erhverv, have forståelse for, og kendskab til, erhvervslivets muligheder, udfordringer og behov, og ved at have indsigt i de rammevilkår og muligheder der findes for erhvervets udvikling.

Dernæst talte han om 2018 som startede med et nyt og endnu ikke veletableret Business Faxe, et nyt byråd, et manglende fokus på erhvervet og ultimativt et nedskåret budget på erhvervsområdet for 2019.
Blandt succeserne i 2018 kunne tælles at MorgenForum er blevet et tilløbsstykke, turismen for alvor er blevet sat på dagsordenen og at der er genvundet tilliden i det lokale erhverv målt i støt stigende antal følgere – og Business Faxe ér blevet det naturlige omdrejningspunkt.

I 2019 fylder udbuddet af erhvervsfremmeopgaven naturligvis, og det faktum at Business Faxe er blevet en lille organisation. Starten af året står i strategiens tegn og derfor er det også ekstra relevant med forsamlingens input.

Workshoppen:

Som det sidste punkt inden alt gik op i netværk, havde vi placeret vores ønske om at give erhvervslivet indflydelse på Business Faxes gøren og laden i 2019.
Det skete via disse 3 hovedspørgsmål:

  1. Hvilke arrangementer/kurser ville du bruge tid på? – Og på hvilke tidspunkter?
  2. Hvilke tiltag tror du, vil skabe størst mulig lokal vækst og udvikling?
  3. Hvad vil være det bedste, som Business Faxe kunne gøre for dig og din virksomhed?

Via deltagernes engagement, idéer og input fik Business Faxe masser af visioner, ønsker, krav og forslag til, hvordan vi bedst udnytter de sparsomme ressourcer. Undervejs i forløbet hjalp Business Faxes bestyrelse med til at få skrevet alle guldkornene ned.

Vi glæder os til at indarbejde det hele i vores planer og indsatser i 2019.

Tags: