Skærpede Corona-restriktioner

Kære alle

I fredags blev der landet en ny 3-partsaftale, som skal holde hånden under arbejdspladser og lønmodtagere.
Aftalen indeholder 3 vigtige punkter som er følgende:

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet.
Reglerne for virksomheder med overenskomst er at man kan hjemsende i op til 80% af arbejdstiden og med fleksible muligheder. Virksomheder uden overenskomst kan hjemsende i op til 50% af arbejdstiden

PS dette kræver en lovændring i Folketinget som forventes at blive hastebehandlet inden jul.

Lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder betyder, at de virksomheder, der er tvangslukket som følge af gældende restriktioner, vil kunne hjemsende deres medarbejdere med lønkompensation.

Den midlertidige lønkompensationsordning henover jul og nytår er med til at holde hånden under de virksomheder, som i forbindelse med restriktionerne oplever mange aflysninger og markant færre kunder. Ordningen vil gælde fra den 10. december 2021 til den 15. januar 2022.

Hvis der er virksomheder som ønsker mere viden, så kontakt endelig Kristen Olesen tlf: 56 20 36 53