Sådan fik Mad Synergi medfinansiering til sin udvikling!

Sådan fik Mad Synergi medfinansiering til sin udvikling!

For et par uger siden bragte vi et virksomhedsportræt af virksomheden Mad Synergi. I den forbindelse vil vi gerne fortælle om et spændende forløb, som endte med et flot tilskud til deres udvidelsesplaner. Læs hele historien her.

Mad Synergi har for nylig lavet en femårs vækststrategi. En plan der indebærer udvidelse af de fysiske rammer, uden at ændre lokationen i Roholte. På de præmisser gik de sidste år i gang med at tænke over hvad det ville koste at bygge til på den nuværende bygning og hvordan det kunne finansieres.

I den proces var det oplagt og lige i ejer Jeppe Graas ånd, at tænke i hvor man bedst søger hjælp til at finde ud af om der er midler at søge og hvordan det gøres. De undersøgte mange muligheder og i den proces valgte Mad Synergi også at sparre med Business Faxe. Et træk der viste sig både at være gavnligt, men også nødvendigt, da processen ikke var helt så lige til for en virksomhed af Mad Synergis størrelse. På den ene side er Mad Synergi nemlig en vækstvirksomhed, men på den anden side er de også en etableret virksomhed og er så store at man ikke kan kalde dem en opstarts virksomhed eller iværksætter.

Ultimativt endte Mad Synergi med at vurdere, at der gennem LAG-ordningen var en reel mulighed for at få tildelt nogen midler. Business Faxe har, i den forbindelse, udover vejledning også allokeret en del timer til at bistå med ansøgningsprocessen, der i dette tilfælde var speciel og kompliceret.
Det med at lave en bygning er nemlig ikke noget LAG-ordningen normalt støtter, men der er mange ting omkring det planlagte fremtidige bryggeri, der kunne formes til et projekt, som passede bedre til LAG-ordningens smag. Mad Synergi endte med at lave et delprojekt omkring køle/frysedelen af udvidelsen og endte med at søge om at få halvdelen af kr. 1.2 millioner.

Jeppe Graa fortæller at han var overrasket over hvor lang en proces det var at lave netop deres specielle ansøgningen. Han er glad for at de fik hjælp til ansøgningen i en travl dagligdag med både drift af virksomheden og implementeringen af den nye strategi. Det var en stor hjælp at få assistance fra Business Faxe, fortæller Jeppe.

Mad Synergi fik lavet en ansøgning og fik tildelt lige omkring kr. 500.000, hvilket de er meget taknemmelige og glade for. Begrundelse for tildelingen er til dels at LAG-ordningen godt kunne se værdien i at Mad Synergi vækster og dermed skaber flere lokale arbejdspladser og på den måde også skaber udvikling af medarbejdere i udkantsområder.

Det næste skridt

Så nu er næste skridt at der skal bygges. Mad Synergi håber at de kan starte til efteråret, alternativt venter de måske til første kvartal 2020. Banken skal også lige være med på den sidste del af finansieringen. Allerførst skal rammen på plads og Faxe Kommune har været rigtige gode til at få godkendelser hurtigt igennem, men der har været nogen udfordringer med hensyn til at Mad Synergi gerne vil bygge hen over et dige, hvilket har gjort sagen til et statsligt anliggende. De har måtte flytte bygningens oprindelige placering og rykke rundt af flere omgange.

Et dige er et gærde af sten, jord, tørv m.m. der afgrænser f.eks. marker. Det vil man, fra statens side, gerne beskytte så man ikke får kæmpe store områder uden afgrænsninger. Det giver rigtig god mening, men lige i denne sag synes Mad Synergi det er lidt uhensigtsmæssigt. Der ligger nemlig et dige lige bagved Roholte Efterskole hvor de gerne vil bygge. Mad Synergi har af Kommunen fået lov at bygge 25 meter til, men ville gerne have haft en dispensation og bygge 40 meter til for at få den ideelle bygning. De synes ikke at det gør den helt store forskel om det er 25 eller 40 meter. Mad Synergi kan godt se den større mening med reglerne, men på det her niveau synes de det er en smule håbløst at de nu får en mindre ideel bygning, men det har været en af de kompromiser de har måtte indgå.

Den ekstra bygning vil gøre livet lettere og muligheden for at vækste gevaldigt meget større i Roholte. Blandt andet vil det gøre at bageren kan bage om dagen i stedet for om natten som er tilfældet nu. Derudover vil produktionen have muligheder for vækst igen. Selvom den nuværende bygning på mange måder har passet rigtig godt til deres forretning, er de simpelthen løbet tør for plads og logistikken bliver nu bremset af de forskellige etager og mangel på praktiske løsninger, såsom palleløftere. Som det sidste får de også endeligt et samlingssted hvor alle medarbejdere kan være på samme tid.


Hvem og hvad er LAG?

LAG-ordningen hører til under Statens tilskudspuljer og derefter erhvervsstyrelsen. Formålet med ordningen er at kunne give tilskud til projekter med det formål at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser i udpegede landdistrikter og at styrke rammevilkårene i udpegede landdistrikter, særligt med henblik på at fremme bosætning.

Mange aktører kan søge om at få tilskud, fx foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder. Ansøger skal være bosat i Danmark. Det er kun mikro- og små virksomheder, der kan søge. De defineres som virksomheder, der har under 50 ansatte og hvis årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.). Der er i alt afsat ca. 50 mio. kr. årligt i 2017-2020 til LAG-indsatsen på landsplan.