Dialogmøder

Tættere på Erhvervslivet

Hver den 1. tirsdag i måneden kan alle interesserede møde repræsentanter for Business Faxes bestyrelse og daglige ledelse til dialogmøder, vi kalder Tættere på Erhvervslivet.

I Business Faxe vil vi gerne sikre åbenhed og transparens omkring vores arbejde og samtidig fremme dialogen og bringe os endnu tættere på det lokale erhvervsliv. Derfor har vi taget initiativ til det, vi kalder Tættere på Erhvervslivet.

Hver den 1. tirsdag i måneden stiller repræsentanter for bestyrelsen og den daglige ledelse sig til rådighed for alle dem, der måtte have spørgsmål eller input til den erhvervsrettede indsats, vi varetager på vegne af Faxe Kommune.

Møderne er ikke underlagt nogen særlige temaer. Idéen er i høj grad at lade virksomhederne, medlemmerne og andre interessenter sætte dagsordenen.

Værdigrundlag udmøntet i praksis

I Business Faxe har vi fastsat et værdigrundlag, der bygger på troværdighed, åbenhed og samhørighed.
Erhvervsdirektør Tomas Legarth forklarer:

– Når man som organisation fastlægger et værdigrundlag, så kan det meget nemt blive ved de flotte ord. Vores målsætning er, at vores værdier skal udtrykke det, vi er, det vi står for og måden, vi gør tingene på. Èn af måderne rent faktisk at udmønte vores værdier i praksis på er ved at indbyde vores interessenter til endnu større grad af dialog om det arbejde, vi går og laver.

Tid: Hver den 1. tirsdag i måneden kl. 19-21
Sted: I den gamle byrådssal på Industrivej 2 i Rønnede
Tilmelding: Dialogmøderne er for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig.
Læs mere og tilmeld dig næste møde her

Kontakt os

Tomas Legarth

Erhvervsdirektør

+45 51 66 46 64
tl@businessfaxe.dk