Hele Business Faxes nyhedsarkiv

 • 2022 er startet med lidt flere restriktioner end vi havde håbet og det har betydet, at vi har måtte omrokere i rækkefølgen af vores arrangementer. Nytårskuren i januar bliver til en Forårskur i marts. Her håber vi selvfølgelig at se jer alle sammen, når vi skal......

 • Så har jeg igen haft fornøjelsen af, at have haft borgmester Ole Vive med ude at besøge lokale virksomheder. Vi tager nu på femte år sammen rundt for at blive klogere på det lokale erhvervsliv og dets muligheder for at drive succesfuld forretning netop i......

 • Er der noget mere irriterende end tyveri af værktøj fra varevognen eller indbrud på lageret eller kontoret? Nej, vel! Derfor har mange virksomheder også installeret overvågningskameraer i bestræbelserne på at holde tyvene væk. Nu er det muligt at registrere disse overvågningskameraer i politiets kameraregister Polcam.......

 • Turismen rykker i Faxe! Skal du med om bord? Business Faxe har de seneste 4 år arbejdet hårdt på at synliggøre det store uforløste potentiale, som turismeerhvervet udgør i vores dejlige lokalområde. Der er nu en bred forståelse for mulighederne. Heldigvis støtter Faxe Kommune op......

 • Selvom mange virksomheder har fået gang i digitaliseringen, så er der stadig et stort potentiale for at effektivisere arbejdsgange eller skabe vækst gennem etablering af en webshop. Meget belejligt åbner SMV:Digital snart for endnu en ansøgningsrunde, der er målrettet virksomheder, der har brug for hjælp til......

 • Kom i gang med din grønne omstilling – nemt, seriøst & troværdigt’ Har du brug for et overblik over dit klimaaftryk og hvordan du kan spare CO2? Så vær med i 3 workshops og opbyg en bæredygtig profil. Få styr på beregningen af dine drivhusgasudledninger......

 • Der er nu åbent for tilmelding til en række nye onlineforløb for iværksættere – alle med start i januar! Gennem forskellige gratis workshops får du mulighed for at udvikle dine kompetencer og forfølge din iværksætterdrøm. Januar-forløbene byder på: – Konkrete, brugbare værktøjer til livet som......

 • Faxe Kommunes byråd besluttede den 22. december at forlænge kontrakten for samarbejdet med Business Faxe. Det skete i enighed og uden rysten på hånden. I juni måned 2019 blev den eksisterende samarbejdskontrakt mellem Faxe kommune og Business Faxe indgået. Aftalen skulle løbe i 36 måneder.......

 • I Business Faxe er vi rigtigt glade for at kunne annoncerer at erhvervshuset Grobund på Finlandsgade i Haslev, er blevet solgt til ejeren af Nettoparts, en af vore succesrige lokale virksomheder. Nettoparts er nabo til Grobund og sælger reservedele til hårde hvidevare. Succesen er så......

 • Faxe Kommune har i årene 2022 til 2025 afsat i alt 1. mio. kr. årligt til udvikling af det lokale turismeerhverv og netop besluttet at udmøntningen skal ske af en turismeenhed i regi af Business Faxe. Turismeenheden skal have en dedikeret projektleder, der får til......

 • Hvad giver bedst og mest værdi til det lokale erhvervsliv? Business Faxe har selvfølgelig et godt bud på dette, men de der ved det bedst, er de lokale virksomheder. Derfor vil vi bede alle lokale erhvervsdrivende om at lade deres stemme blive hørt ved dette......

 • Mød Spirekassen – en gennemført entreprenant virksomhed med seje ambitioner og drømme. Nå ja, og som er drevet udelukkende med fleksjob ansatte. Spirekassen, som sælger frø, var i den grad vokset ud af sine omgivelser og havde brug for meget mere plads at boltre sig......

 • “Hej, vi er nødt til at aflyse i aften eller jeg har været i nærkontakt…” Hvis det er beskeder, du har fået alt for ofte på det sidste, så er der nu hjælp at hente. Læs mere her og kontakt os endeligt hvis du er......

 • Kære alle I fredags blev der landet en ny 3-partsaftale, som skal holde hånden under arbejdspladser og lønmodtagere. Aftalen indeholder 3 vigtige punkter som er følgende: Den midlertidige arbejdsfordelingsordning forlænges til den 31. marts 2022. Ordningen stod til at udløbe ved årsskiftet. Reglerne for virksomheder......

 • Alt for mange af de små og mellemstore virksomheder har ikke styr på deres IT-sikkerhed. Det viser analysen ‘Digital sikkerhed i danske SMV’er’ som Erhvervsstyrelsen udgav for nylig. Ifølge analysen har 40 pct. af virksomhederne et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil. Samtidig opdaterer......

 • Det ”nye” byråd har konstitueret sig med politiske poster og en borgmester. Det har vi alle kunnet følge i dagspressen. Bag konstitueringen ligger der også en politisk aftale mellem partierne i flertalsgruppen. Et af afsnittene handler udelukkende om kommunens erhvervsliv. Det kan du læse om......

 • Faxe Kommune har midt på året afgive et købstilbud på arealerne Industriparken 22, 25 og 37 i Faxe by. På byrådsmødet den 25. november godkendte byrådet købet at bevilgede finansiering af købet og købstilbuddet er nu accepteret og handlen er indgået. Industriparken 22, 25 og......

 • Der skal lyde en stor tak til alle for at være med til at fejre det lokale erhvervsliv ved den årlige Erhvervsprisuddeling i går aftes. Efter et inspirerende indlæg fra Jesper Mathiesen, idemand og ejer af Camp Adventure og derefter et spændende indlæg fra Gaute......

 • Faxe Kommune har de sidste par år prioriteret at støtte udvikling af den lokale turisme. Nu har et netværk af turismeaktører samlet sig om at udvikle Danmarks nye kvalitetsdestination med fokus på grøn turisme i Woodland & Coast Safari. For at få det til at......

 • Business Faxe vil fremadrettet i højere grad have fokus på udviklingsprojekter. Vi har derfor nedlagt en erhvervskonsulentstilling og måttet tage afsked med erhvervskonsulent Kurt Skjold. Kurt har gjort det godt, han er både vellidt blandt kolleger og samarbejdspartnere. Kurt har blandt andet drevet Business Faxes......

 • Går miljøtiltag og økonomi hånd i hånd i din virksomhed? Det kan de i hvert fald komme til. Her er fire greb, du kan tage for at gøre grøn omstilling til en god forretning i en lille virksomhed. – Af Helle Hillers, grøn forretningsudvikler i......

 • Vil du spare på ressourceforbruget og blive en mere bæredygtig virksomhed? Så er deltagelse i forløbet Grøn Cirkulær Omstilling noget for dig. Her får du: Mulighed for 90.000 kr. i tilskud til at udvikle din forretning med en privat rådgiver Individuel rådgivning og en konkret......

 • I dag er det valgdag! Heldigvis er de fleste er klar over, at deres kryds til kommunevalget gør en forskel for vores fantastiske lokalområde. Det er her man har indflydelse på de helt nære ting. Hvordan velfærden skal fordeles, men også hvordan velfærden skal sikres.......

 • 2021 byder igen på herligt nyt for de, der driver erhvervsvirksomhed i Faxe kommune. Indbyggertallet er stigende og borgerne har samlet set en højere beskæftigelsesgrad. Samtidig kan det slås fast, at endnu flere oplever deres bosætningskommune er ejendomsvenlig. Sådan! Beskæftigelsen er i topform. Det betyder......

 • Borgmester Ole Vive og direktør Tomas Legarth har nu i 4 år besøgt virksomheder en gang om måneden for at forstå det lokale erhvervslivs vilkår. Denne gang besøgte de for første gang virksomheder, der tidligere var besøgt, nemlig for 4 år siden. Ikke nok med,......

 • Faxe kommune arbejder ihærdigt på at sikre en bedre dækning med mobiltelefoni i hele kommunen. Det er derfor glædeligt, at der er nu også skudt en mobilmast op ved landevejen mellem Haslev og Ringsted.  Mobilmasten bliver en væsentlig forbedring for borgerne og erhvervslivet i området.......

 • Vejen mod en ny digital virkelighed er et vigtigt indsatsområde hos Faxe Kommune – Under overskriften Digital omstilling, er nye løsninger godt på vej til at finde sin form. Både de kommunale chefer, IT medarbejdere og ikke mindst brugere har endnu engang haft et møde.......

 • Faxe Kommune har altid fokus på at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser og mulighederne for at arbejde tættere på bopælen. Flere lokale arbejdspladser vil mindske trængslen på vejene, reducere CO2-udslip og give den enkelte borger mere tid til familie og fritid. Derfor skal der altid være......

 • Debatten var livlig ved den erhvervspolitiske valgcafé i går aften på Det Gamle Rådhus i Rønnede Det ene af de to altoverskyggende temaer, der blev drøftet var det store potentiale, der på sigt er ved erhvervsområdet ved motorvejen i Rønnede. Et infrastrukturelt knudepunkt fra Centraleuropa......

 • De nominerede til årets erhvervspriser 2021 er fundet! Først og fremmest skal der lyde en stor tak for de mange indstillinger til en værdig modtager af en eller flere af de tre erhvervspriser. Styregruppen har nu set og vurderet de indstillede kandidater i puljen, og har......

 • Faxe kommune hjælper erhvervene med at sikre gode forhold Faxe kommune gør alt for at holde linjen til telebranchen varm. På møder med teleoperatørerne tages der løbende en dialog om de steder, hvor der er irriterende ”huller i mobildækningen” i Faxe kommune. Og det lykkes......

 • Byrådet har netop godkendt en lokalplan, der skal understøtte og fremme turismen i Faxe kommune. Lokalplanen muliggør ønsket om etablering af en ny turistdestination i Faxe kommune. Det er planen, at det skal folde sig ud i form af en aktivitetspark, der er baseret på......

 • Ved udgangen af oktober måned fik byrådet i Faxe Kommune budgettet for 2022-2025 på plads. Og der er gode nyheder i budgettet til erhvervsområdet. Turismen er i vækst i Faxe Kommune og skaber arbejdspladser. Det skulle gerne forblive en positiv udvikling og derfor afsættes der,......

 • Ved Kommunernes Landsforenings messe JobCAMP21 var Jobcenter Faxe blevet spurgt, om de ville holde et oplæg omkring deres virtuelle beskæftigelsesindsats – og naturligvis ville de gerne det. Samarbejde og understøttelse af kommunernes virksomheder har høj prioritet hos Kommunen og det var derfor en glæde for......

 • Klyngekontorernes fornemmeste opgave bliver frem til, og med, 2024 at hjælpe til med at styrke innovation i erhvervslivet. Det særlige ved de nye Klyngekontorer er, at de skal støtte små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne. Det skal ske ved dialog, overførsel af viden og......

 • Deltager du? Efteråret er over os, restriktionerne er væk og livet er så småt ved at komme tilbage til normalen efter et par bemærkelsesmæssige år med Corona. Men ikke alt er vendt tilbage til pre-corona tilstand. Vi har blandt fået bedre håndhygiejne, vi har lært......

 • Det sidste år har Business Faxe arbejdet med at udvikle videre på flere turismebrands, der samarbejder med lokale turismeaktører om at sætte Faxe på landkortet. Coast Safari og Woodland Safari er sammen med Destination Gisselfeld tre stærke bud på, hvordan vi sammen kan udvikle Faxe......

 • Digital infrastruktur er et stort fokusområde for Faxe Kommune og har været det længe. De er nemlig meget bevidste om at adgang til hurtigt bredbånd er afgørende for kommunens erhvervsliv. Men hvad er status egentlig og er der en udvikling? Det følger Faxe Kommune heldigvis......

 • Faxe Kommune er turismemæssigt og kulturelt i rivende udvikling, og de seneste år er der kommet store fyrtårne til området, både i vores kommune og i nabokommunerne – og vi ønsker at der skabes en større synergieffekt mellem turisme- og kulturaktører og detailhandelen tilgavn for......

 • I denne måneds portræt skal du møde Optik Galleriet, men i virkeligheden skal du nok mere møde Katja og Brian Kristiansen, for de ER Optik Galleriet. Optik Galleriet, er som alle gode butikker burde være, hjertevarm, personlig og med kunden i fokus. Optik Galleriet har......

 • Hvad er vigtigst for de danske iværksættere i fremtiden? Hjælp med at klarlægge det danske startup miljø 2021. Vi står på den anden side af to nedlukninger. Nu skal vi sikre, at dansk iværksætteri har de rette vækstbetingelser. Konsekvenserne af nedlukningen kan stadig mærkes hos......

 • Et nyt ambitiøst virksomhedsprogram med over 600 mio. kr. EU-midler, skal styrke landets virksomheder. Regeringen og et flertal af folketingets partier har afsat 600 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder. Midlerne skal være et rygstød til erhvervslivet så virksomhederne på trods af coronakrisen kan......

 • Hvad i alverden er erhvervsfremme? Når først man har lært at cykle, køre bil eller noget helt tredje, er det nemt at glemme tiden før man havde tillært sig evnen. Ligeledes er det med viden – man tænker sjældent på tiden inden man lærte noget......

 • I går havde jeg igen fornøjelsen af at have borgmester Ole Vive med ude og besøge virksomheder, så vi sammen kan blive klogere på, hvilke vilkår det lokale erhvervsliv har for at drive virksomhed i netop vores område. Hos JK Tryk i Rønnede kunne indehaver......

 • Det er dejligt at Faxe Kommune har formået, i det store hele, at fastholde sin placering i DI´s årlige måling. Der er dog stadig et stort rum for forbedring, hvis vi skal op i den bedre ende på landsplan. Business Faxe vil anbefale, at Faxe......

 • Der er igen åbent op for tilmelding til en masse spændende IværksætterDanmark forløb – Se mere her   Virksomhedsøkonomi for (kommende) genier – opstart 7. september – online: SoMe for iværksættere – 13. september – online: Sådan øger du din online tilstedeværelse – 16. september......

 • Dato for IVS-omlægning nærmer sig Vi nærmer os snart tidspunktet for, at alle IVS-registrerede virksomheder udfases og derfor enten skal omregistreres til ApS-virksomheder eller opløses. Alle iværksætterselskaber (IVS) skal lade sig omregistrere til et anpartsselskab (ApS) eller opløse senest den 15. oktober 2021. Iværksætterselskaber der......

 • Hvilken kommune har de bedste erhvervsvilkår for små og mellemstore virksomheder? Det har SMVdanmark prøvet at måle med deres nye SMVbarometer. Kommunerne spiller en nøglerolle, når det drejer sig om at sikre gode rammevilkår for at drive virksomhed lokalt. Derfor er det vigtigt for Business......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth bød i denne måned velkommen til en ny spændende virksomhed, med potentiale for vækst i vores område. Virksomheden TZACHO, er flyttet ind i JMM tidligere domicil på Industrivej i Rønnede. Det giver rigtig god mening ifølge direktør og......

 • Et kommunalt budget med perspektiver Trods behovet for besparelser, skal der investeres i et solidt fundament for fremtiden, og det kan gøres for ”små” penge. Man kan ikke spare sig til vækst og udvikling, der skal investeringer til og det betaler sig, både på kort......

 • Få 100.000 kr. til kurser og rådgiverforløb Stigende krav til bæredygtighed i byggeprojekter kræver ny viden – også hos tømreren og murermesteren. Derfor stiller Realdania i samarbejde med DI Dansk Byggeri og WE BUILD DENMARK et udbud af kurser og konsulentydelser til rådighed via projektet......

 • Sommerferien står for døren og det ligner sørme vejret at også er ved at følge med.  Business Faxe holder sommerlukket i uge 29 og 30, hvor kontoret ikke vil være bemandet.  Hvis der er noget akut eller presserende er telefonen selvfølgelig åben på nummer 56370300......

 • Det var en god blanding håndværkere fra lokale virksomheder, som var samlet en helt almindelig fredag morgen i Haslev. Medlemmer af erhvervsrådene i Stevns, Sorø og Faxe var samlet til et informationsmøde om projektet ”Kom-Løft-Sjælland” i lokalerne til Business Faxe i Haslev ”Kom-Løft-Sjælland” er et......

 • Vanen tro skal tre erhvervspriser uddeles, når Business Faxe den 25. november 2021 samler erhvervslivet om årets Erhvervsprisuddeling. Vær med til at fejre lokalt erhvervsliv ved at indstille dine kandidater til Årets Virksomhed, Årets Iværksætter og Årets Turismepris. Business Faxe byder lokalt erhvervsliv velkommen til......

 • Vi ved du har hørt om Femern-projektet. Men har du også hørt om Femern Change Zealand? Hvis ikke er det en stor fejl, og den vil vi meget gerne udbedre hurtigst muligt, og allerhelst inden du er færdig med at læse denne artikel. Når snakken......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned, en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er én af måderne, Kommunen......

 • Når jeg ser noget, så ser jeg muligheder. Muligheder for at det kunne gøres anderledes og bedre. De fleste ting kan, i min erfaring, laves bedre. Jeg er ikke sælger, men jeg forstår enhver teknik og detalje ved en hver maskine jeg forhandler. Adspurgt hvordan......

 • Det største erhvervspotentiale Vi har tidligere fortalt om det store uforløste potentiale, som vi har i lokalområdet på turismeområdet. Et potentiale Business Faxe igennem flere år har arbejdet på og som, der nu for alvor er ved at komme hul på. I første omgang potentialet......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned, når det er muligt, en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned, når det er muligt, en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned, når det er muligt, en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er......

 • ”En udredning er på mange måder ligesom et puslespil, men hvor man ikke ved hvor mange brikker der er” I denne måneds virksomhedsportræt skal du høre om Evidensia Faxe Dyrehospital. Evidensia Faxe Dyrehospital er en del af Europas største veterinærkoncern IVC Evidensia, som består af mere......

 • Der er lys for enden af tunnelen? Genåbningen af samfundet er over os, der er håb og sommer forude. Humøret og forventningerne er på vej op. Efter mere end et år med Corona, er det nok ingen hemmelig at de fleste, inklusive erhvervslivet, står på......

 • Business Faxe administrerer Erhvervshuset Grobund på Finlandsgade i Haslev. Her kan du blandt andet leje lokaler til lager, logistik og produktionsvirksomhed. Og netop nu er der ledige lokaler. Der er pt tre ledige lejemål, men det er både muligt at leje dem samlet, halvdelen af......

 • Ambitioner om at vi sammen sikrer den positive tendens for erhvervsklimaet i Faxe kommune I 11 år er Dansk Industri (DI) udkommet med en undersøgelse af det lokale erhvervsklima og det er efterhånden blevet den undersøgelse, som tiltrækker mest opmærksomhed rundt om i kommunerne landet......

 • Business Faxe administrerer Erhvervshuset Grobund på Finlandsgade i Haslev. Her kan du blandt andet leje lokaler til lager, logistik og produktionsvirksomhed. Og netop nu er der ledige lokaler. Erhvervshuset Grobund ligger på Finlandsgade 29 i Haslev og er en stor og rummelig bebyggelse på 3.206......

 • Netværk skaber relationer, og uden relationer står vi svagere som både virksomhedsejere og mennesker. De brede netværk som fx MorgenForum skaber uundværlig viden om, hvad der rører sig i forretningslivet rundt omkring i lokalområdet. De specifikke netværk som fx Bygge- og Anlægsnetværket øger sammenhold og......

 • ”En af forcerne er, at vi har alle håndværkerne, bortset set fra de tekniske. Vi er et firma, der løser opgaven, og hvor troværdighed og ordentlighed står øverst på listen. Hos os er der ingen halve løsninger”. Mød Svend Erik Larsen & Søn – en......

 • Den opmærksomme følger kan nok huske at vi har teaset for, og skrevet om to spændende projekter Business Faxe er blevet en del af. Det ene projekt, Femern Bælt-forbindelsen er i fuld gang og du vil snart blive inviteret til blandt andet et webinar der......

 • Business Faxes iværksætter-konsulent Kurt Skjold har mellem 50 og 100 møder med iværksættere hvert år – også selvom der skulle snige sig en Corona- epidemi ind i ligningen. Baseret på erfaringerne fra de mange iværksætterscreeninger, har Business Faxe indgået samarbejde med ekstern udbyder af et......

 • Har du også været lettere utålmodig og måske endda tænkt tanken, om den Femern Bælt-forbindelse egentlig nogen sinde blev til noget? Så er du ikke den eneste. Forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte Femern Bælt-forbindelsen, har været på tegnebrættet i over 12 år –......

 • Generalforsamling i Business Faxe Copenhagen Industrivej 2, 4683 Rønnede (virtuelt via Teams) Onsdag den 17. marts 2021 Referat Vi gentog sidste års succes og afholdte en kort, men god generalforsamling. Deltagerne loggede hver på deres enhed, og efter lidt praktiske orienteringer tog formand Sten Corfix......

 • Nu bliver turismen prioritet Siden Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019 – 2022, der specifikt nævner turisme som et erhvervsmæssigt potentiale, udkom, har Business Faxe arbejdet ihærdigt på at etablere en lokal forankret turismeindsats. Det er nu for alvor lykkedes. Faxe Kommune har nemlig besluttet at investere......

 • Kære virksomhed Hele jobcenteret havde glædet sig til at skulle slå dørene op til endnu en storslået Jobbørs, men det er desværre ikke muligt med de nuværende Corona restriktionerne. I stedet for jobbørsen skal vi noget andet. Der er et kæmpe behov for at vise......

 • ”Det er klart det fedeste jeg havde prøvet, og samtidig det jeg var allermest bange for” I månedens virksomhedsportræt kan du høre om hvordan Thomas Kongshøj blev en af de bedste motocross og endurokører  (med 10 Danmarksmesterskaber i motocross-disciplinen Enduro og motocross), hvordan han har......

 • I Business Faxe glæder vi os over, at Faxe Kommune ser det store potentiale i turismen og samtidig rækker ud til en branche, der har været hårdt ramt. Faxe Kommune har besluttet at afsætte kr. 500.000 hvert år de næste 4 år til at forankre......

 • ’Køkkendesign er dét, jeg brænder for, og dét jeg synes er spændende at lave hver dag!’ I denne måneds virksomhedsportræt kan du møde KøkkenSpecialisten, som ejes af Lotte Andreasen. Det er en historie om hårdt arbejde, uventede sving i livet og om, hvordan man kan......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned, når det er muligt, en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er......

 • Restriktionerne blev endnu en gang forlænget og selvom ingen var synderligt overrasket, føles det alligevel som om metaltrætheden kollektivt har sat ind og udsigten til foråret, og gerne lavere smittetal, er lang. Hjælpepakkerne holder lige knap liv i en stor del af erhvervslivet, men det......

 • I foråret 2020 lagde Kystprojektet fra kaj, og det tager form. Kysprojektet er nemlig i fuld gang med at samle kystlinjen og baglandet fra Stevns til Møns Klint i et inspirerende oplevelsesunivers, hvor gæster og lokalbefolkning kan få øje på alle de fine steder, man......

 • Kenneth er netop blevet ansat som erhvervskonsulent i Business Faxe til primært at have fokus på et nyt spændende projekt – Femern Korridor.  Et projekt som både Business Faxe, Næstved Erhverv, Business Lolland-Falster, Sorø og Connect Køge er praktisk involveret i. Projektet er 2-åriget og......

 • Så er der gode nyheder for alle erhvervsdrivende, der gerne vil være mere synlige og gøre opmærksom på sig selv. Faxe Kommune har nemlig med afsæt i Byrådets vision 2030 og erhvervsstrategien om en mere imødekommende og opsøgende erhvervsservice, besluttet at sætte fokus på den......

 • Iværksætterdanmark er målrettede workshopforløb med viden og værktøjer til vejen fra god idé til god forretning. Iværksætterdanmark er en investering i dig, som har lysten og viljen til at skabe forretning for fremtiden. Det betyder at det, bortset fra din tid og entusiasme, er gratis......

 • Aviserne kalder det agurketid, men reelt er vi nok alle bare trætte af at skrive og læse om Corona og resten af hendes følge. Corona er til stede, men vi synes ikke, at hun skal have al vores opmærksomhed! For trods den uvelkomne gæst, sker......

 • Drømmen var at skabe et sted, hvor der er plads og tid til det, man i Hanne Klitkous familie kalder for langsom tid. Et sted hvor man føler sig velkommen. I denne måned har jeg besøgt Hanne Klitkou, indehaver af Edelsminde Bed & Breakfast –......

 • Tak til alle jer som så med, da vi tidligere i dag afholdt en noget anderledes Nytårskur. Tak til borgmester Ole Vive for de fine ord. Tak til bestyrelsesformand Sten Corfix for en velformuleret gennemgang af hvad året 2020 har bragt. Tak til Tomas for,......

 • Vi klarede Corona året 2020 og kalenderen viser nu 2021. Corona-virussen tager ikke hensyn til den gregorianske kalender, så vi vil under alle omstændigheder benytter årets første måned til at se frem ad. Før man kan se frem, må man etablere et udgangspunkt. I Business......

 • Vi var håbefulde tilbage i december, og havde lagt en god plan for, hvordan vi skulle holde vores månedlige MorgenForum. Men vi må nu erkende, at med de nye restriktioner, er det ikke holdbart. Vores gode plan er derfor ikke så god mere. Så nu......

 • ”Vi har brug for mennesker, der ved mere om forskellige emner end os selv, og som kan tage én med ind i den indsigt.” I denne måned skal du møde intet mindre end et lokalt og statsanerkendt museum, der arbejder med både nyere tids historie,......

 • Allerede den 19. januar gennemfører vi det første af de 10 årlige møder – denne gang med et tema om ejendomssikring. På de efterfølgende møder tager vi andre relevante emner op, fx ’Elever, praktikanter og lærlinge’, ’Økonomisikring’, ’Tilbudsskrivning og -opfølgning’, ’Cyber Crimes –de kan undgås!’......

 • Når vi afvikler 2021’s første MorgenForum, tirsdag den 2. februar, er det baseret på vores ukuelige ønske om at blive ved med at levere et uomgængeligt netværks- og informationsmøde. Og alligevel sikrer vi, at vi lever op til de regler, der er gældende lige nu:......

 • Endnu en gang nærmer vi os slutningen på et år, og det er som altid en kærkommen lejlighed til at se sig tilbage, evaluere og genkalde sig, hvad året 2020 har bragt. Ligeledes er det en god anledning til at se frem og fortælle om......

 • Det er os en glæde at kunne fortælle, at virksomhedernes ene indgang til Faxe Kommune, også kaldet ”Erhvervskontakten”, kommer endnu tættere på erhvervslivet, ved nu også helt fysisk at sidde hos Business Faxe. Erhvervskontakten er en service til alle virksomheder med spørgsmål til og sager......

 • Virksomheder i Region Sjælland har fået en række nye muligheder, efter at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget over 46 mio. kr. til bl.a. videreudvikling af innovative grønne løsninger og udnyttelse af mulighederne i Femern-korridoren. Erhvervshus Sjælland står i spidsen for en bred alliance af vidensinstitutioner, lokale......

 • Nu hvor julehandlen er i fuld gang og især i lyset af de nye restriktioner i mange kommuner, inklusiv Faxe, opfordrer Erhvervsministeriet endnu en gang virksomheder og danskerne til at gøre deres bedste for at sikre en forsvarlig handel og mindske corona-smitte. Det er vigtigt,......

 • Så udkom DI´s Lokalt Erhvervsklima 2020, en årlig undersøgelse, der normalt allerede i forsommeren tager pulsen på erhvervsklimaet i alle de danske kommuner – Faxe Kommune rykker op! Hos Business Faxe synes vi det er dejligt, at se at de lokale virksomheders tilfredshed med Faxe......

 • Der skal lyde en stor tak til alle, både dem der deltog fysisk og dem, der så med hjemmefra, for at være med til at fejre det lokale erhvervsliv ved den årlige Erhvervsprisuddeling i går aftes. På grund af Corona var det kun de nominerede,......

 • Sheriffen skyder på det hele! Det var ikke en tilfældighed, at Kristian Krabbe Bournonvilles blev netop sherif og indehaver af Bournonvilles Wild West. Faktisk kan man sige, at det har ligget i kortene siden han var ung. Historien om Bournonvilles Wild West er dermed også......

 • Hvordan ser fremtiden ud i vores område? Èt er sikkert. Vi skal tænke stort, grundigt og innovativt, når vi udvikler. Det har Business Faxe taget teten på. Kystprojektet, som er Business Faxes store erhvervs- og turismeindsats, har vind i sejlene. Kystprojektet (arbejdstitel), samler erhverv og......

 • Hos Business Faxe har vi stor erfaring med at hjælpe vores lokale iværksættere godt i gang. Vi tilbyder endda gratis 1:1 sparring omkring dine forretningsidéer. Mange udfordringer kan vi klare lokalt, bl.a. via vores Rådgiverkorps, og er der brug for andre specialister, kender vi dem,......

 • Kunder kommer via forskellige kanaler – fx strøgkunder, stamkunder og kunder fra sociale medier eller e-mailkampagner. Kunderejsen og vejen til nye kunder kan være en kompleks størrelse, uanset om man har en webshop, fysisk butik eller sælger oplevelser. Vi tilbyder et udviklingsforløb, der sætter fokus......

 • Klummen i sidste måned handlede om at investere i det lokale erhvervsliv, fordi det betaler sig. Budskabet var rettet imod Kommunen og politikkerne, som har lyttet og endda også handlet. Mindre end vi havde håbet på, men det ændrer heldigvis sig løbende til det bedre.......

 • Efter regeringens nye udmelding og tilhørende restriktioner har vi valgt, at der ikke bliver gennemført fysiske arrangementer i Business Faxes-regi resten af året 2020. Det er vigtigt for os at påpege, at denne beslutning IKKE betyder, at vi lukker ned for vores aktiviteter, men at......

 • I går gennemførte Business Faxe årets møde om Bygge- og Anlægsudbud – og at dømme ud fra succesen, tør vi godt love, at det bliver en gentagende begivenhed. Grundet Coronarestriktioner var det lovlige deltagerantal begrænset, men omkring 30 lokale håndværkere var mødt veloplagte op, og......

 • Denne gang skal du høre om virksomheden Danhostel – Faxe. En helt unik virksomhed med en kompleks organisation og en lang historie. ”I dag skal der fx ordnes 15 værelser, og hvis nogle af borgerne er syge, så kan vi ikke nå det. De har......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er én af måderne, Kommunen......

 • Sydsjælland er potentialernes land. I flere år har der været talt om, at det kunne være en god idé at samle kysten fra Stevns til Møns klint og formidle alle de gode oplevelser til gæster og lokale borgere i én samlet fortælling. I foråret 2020......

 • Så er der nyt fra Femern-forbindelsen… Det gigantiske byggeprojekt Femern-forbindelsen vil ikke alene fylde ordrebøgerne i mange små og mellemstore danske virksomheder. Det skaber også grobund for øgede kompetencer og vækst i de samme virksomheder. Udnyttelse af Femern-projektets potentiale for vækst og øget konkurrenceevne i......

 • Invester i det lokale erhvervsliv – det betaler sig! I denne måned blev budgetforliget i Faxe Kommune indgået for 2021 og ”husholdningspengene” er dermed blevet fordelt for det næste år. Det aktuelle forlig indeholdt blandt andet en lille skattelettelse, men ellers var der fokus på......

 • Markant & lønsom vækst I Faxe Ladeplads bor en mand med en høj hitrate indenfor vellykkede turnarounds i nogle af Danmarks stærkeste virksomheder. Navnet er Jørgen Nielsen, og han er manden, som med afsæt i sine erfaringer med gennemførelse af markant og lønsom vækst gennem......

 • Derfor skal dit næste arrangement afholdes på Det Gamle Apothek Nu kan Faxe kommune føje endnu en attraktion til listen over steder, der skal besøges – nemlig Det Gamle Apothek, som nu ejes og drives af Tine Larsen og hendes mand Jens Larsen. Men før......

 • I næste måned rykker alle jobcenterets virksomhedskonsulenter ud og besøger virksomheder med udgangspunkt i rekruttering og uddannelse. Mindst 200 virksomheder i Faxe kommune får et fysisk besøg med udgangspunkt i de to emner, og mødebookningen er allerede i fuld gang. Betjeningen af erhvervslivet og beskæftigelsesindsatsen......

 • De sidste 20 år har nethandel haft en kraftig fremgang i Danmark og de sidste 10 år har de fysiske butikken uden websalg, tabt terræn til netop onlinebutikkerne. Projektet Digital Ledelseskultur – styrk dit onlinesalg, kan hjælpe dig med at udvikle og sætte nye mål!......

 • Hvad er en lokal erhvervsorganisation, som Business Faxe, egentlig for en størrelse og til hvilken gavn? Business Faxe er her for virksomhedernes skyld, med det formål at skabe vækst og udvikling i hele området. Det involverer blandt andet også borgerne og Faxe Kommune, som sætter......

 • Så tjek lige denne liste: Fremstilling af skydeporte og flydeporte Montering af stålskotter og stålrammer Pontoner til transport og nedsænkning Husning af ansatte / udlejning af værelser Produktion af special-elementer (fx stålelementer) Beklædning af tunnelens vægge Software til styring og overvågning Elektriske installationer i tunnelen......

 • Turismen og erhvervslivet langs kysten fra Stevns via Faxe Bugt til Møns Klint får nu et skarpt boost, når Business Faxe dykker ned i, hvordan det smukke østsjællandske kan brandes lokalt og internationalt. Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune, puster nu liv i et spritnyt initiativ,......

 • Denne måned har jeg haft glæden af at besøge, intet mindre, end Danmarks eneste glasværk, nemlig Ardagh Glass Holmegaard. Dette portræt er ikke den almindelige historie om en ejerleder og om hvordan han eller hun blev iværksætter, men et portræt, der fortæller kompleksiteten bag sådan......

 • Vanen tro skal tre erhvervspriser uddeles, når Business Faxe den 25. november 2021 samler erhvervslivet om årets Erhvervsprisuddeling. Vær med til at fejre lokalt erhvervsliv ved at indstille dine kandidater til Årets Virksomhed, Årets Iværksætter og Årets Turismepris. Business Faxe byder lokalt erhvervsliv velkommen til......

 • Business Faxe TuristForum Faxe Turismenetværk redefinerer sin rolle i regi af Business Faxe! Turisme har stor betydning – både for Danmarks økonomi og for arbejdsmarkedet. Turisternes penge gavner i store dele af landet – også i vores lokalområde. Mange forskellige erhverv tjener på, at udenlandsk......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er én af måderne, Kommunen......

 • KASPER OG SIMON VIL GØRE NOGET EKSTRAORDINÆRT OG GØRE EN FORSKEL FOR SYGE OG UDSATTE BØRN. DE ER ROW FOR CHANGE. Kasper Andersen har ingen mavesæk. Simon Svendsen er en helt almindelig, dansk familiefar. Begge bor de i Faxe. Sammen vil de ro 5000 kilometer......

 • Vil du øge din virksomheds konkurrenceevne og samtidig styrke mulighederne for at blive leverandør til Femern Bælt-projektet? Så er projektet Femern Vækst måske noget for din virksomhed. Formålet er at hjælpe dig til at opnå vækst og fremtidssikre din virksomhed. Projekt Femern Vækst er gået......

 • Vores fantastiske lokalområde har meget at byde på! Denne måneds klumme sætter fokus på vores fantastiske lokalområde og de mange potentialer vi har for vækst og udvikling. Vi bevæger os her i hverdagen rundt og kender området, men det er også vigtigt at vi er......

 • Virksomhed – Kend dine muligheder Der er langt flere muligheder for at få skabt vækst og udvikling i sin virksomhed, end de fleste er klar over. I Business Faxe ser vi det som vores vigtigste opgave, at få bragt de rette tilbud i spil og......

 • Efter sommeren udbydes det populære kursus Iværksætteri i Praksis nemlig igen. Gennem 10 aftener får du som deltager bl.a. adgang til konkrete værktøjer, hårde facts og blødere overvejelser, som støtter op om din fremtid som iværksætter og om udviklingen af din virksomhed. I foråret deltog......

 • Men det kan være svært at bevare overblikket! Hvis du har tabt overblikket over de mange mulige økonomiske støtte- og tilskudsmuligheder, kan vi godt forstå det!  Vi kan selv synes det er svært, men vi ved at der er hjælp at hente – nemlig fra......

 • Business Faxe har igen allieret sig med eksterne kræfter, denne gang i form af Mogens Birch-Larsen som er direktør, partner og stifter af ConsulTeam Management. Mogens har mere end 30 år erfaring med leder- og ledelsesudvikling, forretnings- og organisations-udvikling samt som virksomhedsrådgiver og netværks facilitator/tovholder.......

 • Månedens virksomhedsportræt handler om Kæregaard Isolering. Bag virksomheden ligger en historie om hårdt arbejde, tilfældigheder og om at blive ekspert i sit fag. Vi sidder og taler i Jens-Jørgens farmor og farfars gamle hus, som ligger lige ved siden af det hus hvor han selv......

 • Hvad har vi indtil videre lært af denne krise? Vi er fuld i gang med fase 2 af genåbningen af Danmark og hos Business Faxe synes vi at en lille delkonklusion af situationen vil være på sin plads. Nedlukningen af Danmark den 11. marts var......

 • Generalforsamling i Business Faxe Copenhagen Industrivej 2, 4683 Rønnede (virtuelt via Teams) Torsdag den 28. maj 2020 Referat Deltagerne loggede hver på deres enhed, og efter lidt praktiske orienteringer tog formand Sten Corfix Jensen ordet takkede for fremmødet og bød velkommen med håbet om en......

 • Business Faxe har allieret sig med Jette Mølholm, som i sit firma Funding2Learn udlever sin ekspertrolle indenfor kombinationen af funding og forretningsudvikling. Et emne som kan være svært at gennemskue for lægmænd, men som samtidig kan være enormt relevant og givende for adskillige virksomheder. Det......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er én af måderne, Kommunen......

 • ”Engang var leasing noget man gjorde hvis man hang med røven i vandskorpen, men sådan er der jo slet ikke i dag. Du finder ikke en eneste eksklusiv bil, der ikke er leaset, for det er helt klart det kloge valg!” I denne måned skal......

 • I en hverdag hvor Corona fylder hele vores nyhedsfeed, kan det næsten være en lettelse at læse om noget positivt. For at få skabt aktivitet og sammenhængskraft i lokalsamfundene til glæde for både beboere, turister og de handlende, har Faxe Handelsråd gennem Business Faxe, taget......

 • I denne måned skal I høre om virksomheden TecNordic, som tilbyder og producerer kundetilpassede industrielle løsninger indenfor både Automatisering, Montageudstyr, CleanRoom og Robotteknologi ”Vi har ingen standardvarer. Det for er det et spørgsmål om troværdighed og tillid, når man sælger produkter man hverken kan se......

 • Bevar optimismen og sigt efter opportunisme Nu er det godt og vel en måned siden samfundet lukkede næsten helt ned. Og man behøver ikke lede længe efter grunde til hvorfor det er svært at være virksomhedsejer i disse tider. For virksomhederne er problemet blandt andet......

 • Massivt og markant signal fra det lokale erhvervsliv Business Faxe tog i ugen op til Påske initiativ til en undersøgelse af Corona-krisens konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Undersøgelsen formål er at sikre den fortsatte vækst og udvikling i lokalområdet. Svarene kom hurtigt og svarprocenten var......

 • Har du også svært ved at finde hoved og hale i regeringens hjælpepakker? Hvad er målgrupperne, hvad er effekten, hvad er de praktiske forhold og ikke mindst hvad kan du selv gøre her og nu? Vores revisionsfirma Beierholm har udarbejdet en publikation hvor du kan......

 • I går den 23. marts sendte Business Faxe en anbefaling til økonomiudvalget og byrådet vedrørende den alvorlige situation som Corona pandemien har sat det lokale erhvervsliv i. I anbefalingen skriver Business Faxe blandt andet, på vegne af det lokale erhvervsliv og som Faxe Kommunes erhvervsfremmeaktør,......

 • Når du kontakter Business Faxe sikrer du dig respons, forståelse, vejledning og ikke mindst opfølgning! Vi lytter, giver sparring og henviser til relevante samarbejdspartnere, men vi slipper dig ikke før du har fået den hjælp, inspiration eller rådgivning du søgte.  Kontakt os i dag! 10.......

 • Coronavirus – og din virksomhed Hvordan skal du forholde dig som virksomhedsejer? Regeringen opfordrede den 11. marts 2020 virksomheder til at sende medarbejdere hjem. Opfordringen skaber naturligvis en masse spørgsmål og bekymring. Får min virksomhed erstatning, når mine medarbejdere er hjemme? Kan min virksomhed stadig......

 • Borgmester Ole Vive og erhvervsdirektør Tomas Legarth besøger hver måned en række lokale virksomheder for at få et større indblik i, hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv. Vækst og udvikling i det lokale erhverv er essentielt og borgmesterbesøgene er én af måderne, Kommunen......

 • Kære medlemmer Efter daglige drøftelser af situationen med bestyrelsen, har vi besluttet at udskyde generalforsamlingen til det seneste mulige tidspunkt ifølge vores vedtægter, nemlig ultimo maj, mere præcist torsdag den 28. maj 2020. Vi har været i direkte kontakt med myndighederne her til morgen, der......

 • Derfor gør vi dig lige opmærksom på denne anden specielle mulighed for at undgå at afskedige dit personale – vi starter med den korte version: Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for......

 • Du har travlt! Men måske på en ny måde? Vi ville egentlig have fortalt dig om det helt nye netværk for Bygge-og Anlægsrelaterede ejerledere, men i disse tider skal vi måske hellere tale om at overleve… Regeringen gør tilsyneladende, hvad de kan – men hvis......

 • ”Der er en dame her fra byen, som i mange år har været nødt til at strikke med handsker, fordi hendes hænder slog ud ved berøring af garn. Hun blev anbefalet vores garn og kan nu strikke helt uden handsker og uden at få røde......

 • Kære medlemmer Bestyrelsen har valgt at den berammede generalforsamling fastholdes, henset til det gennemsnitlige antal fremmødte på de seneste års generalforsamlinger. Generalforsamlingen afholdes i fysiske rammer, der gør det muligt at gennemføre den på forsvarlig vis og efter myndighedernes anbefalinger. Vi har ingen mulighed for......

 • Denne side opdateres med de nyeste link, tiltag, initiativer og hjælpepakker: Regeringen præsenterer støttepakke til dansk erhvervsliv omhandlende kompensation for virksomhedernes faste udgifter og kompensationsordning for selvstændige Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19 – Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver departementer og større styrelser om ansættelsesretlige spørgsmål. Skal du......

 • I december 2019 opfordrede LAG Sydsjællands bestyrelse alle der havde et projekt til at ansøge. Den nuværende LAG programperiode 2014-2020 nærmede sig nemlig sin afslutning, idet de som afslutning kun kunne uddele penge til projekter i første halvår af 2020. De fortalte også at de......

 • Sundhedsstyrelsen har bedt Faxe Kommune om at sende disse retningslinjer ud til blandt andet virksomheder i kommunen COVID-19 er en ny sygdom hos mennesker, der første gang blev påvist i den kinesiske millionby Wuhan i december 2019 på baggrund af en ophobning af tilfælde af......

Business Faxe på Facebook

Når man glemmer, at tage et billede, fordi snakken var så spændende 🥳😆🤩

Tak for besøget til Tomas Legarth fra Business Faxe og for at du inviterede Faxe Kommune's Borgmester, Ole Vive med på besøg for at høre om Skolen Online og vores iværksætter planer indenfor uddannelsesområdet fra grundskolen og videre op i uddannelsessystemet. Det var en rigtig interessant snak, som sikkert kunne have forsat til længe ud på aftenen, hvis det havde været planlagt og middagen og vinen blev serveret 🍽🍷🥤

Vi glæder os nu endnu mere til fremtiden. Både for Skolen Online i sig selv - lokalt og globalt🗺, samt også til fremtiden som virksomhed, der blandt andet driver skole med hovedsæde i #faxe #kommune - samt det potentielle samarbejde der kan udvikle sig med Business Faxe, med andre virksomheder i kommunen samt med flere #skoler, #skoleleder og #skoleforvaltningen end vi allerede gør på nuværende tidspunkt, både fra Faxe og flere andre #kommuner på landsplan.

Fremtiden tegner lyst for samarbejdet og det, som det bringer med sig til de unge der - i en kortere eller længere periode - får #onlineundervisning via os. Sammen sikrer vi, at endnu flere kan afslutte grundskolen og forsætte videre på egen læringsrejse og uddannelsesvej 💪

Vi er forøvrigt forsat super stolte over prisen som #åretsiværksætter 2021, som vi fik ved Business Faxe's erhvervsprisuddeling sponsoreret af Beierholm - vi forsætter præcis der med den samme tilgang, som førte til, at vi fik prisen 💪🤩

Hvorfor? Svaret er enkelt - Fordi det giver mening. Vi skal blot have speedet processen op, så endnu flere børn og unge kan få gavn og glæde af mulighederne. Det styrker fremtidens voksne og vores fælles samfund - win-win-win 🤩
... Vis mereVis mindre

Se på Facebook