Nye muligheder for skiltning i Faxe Kommune

Nye muligheder for skiltning i Faxe Kommune

Så er der gode nyheder for alle erhvervsdrivende, der gerne vil være mere synlige og gøre opmærksom på sig selv.

Faxe Kommune har nemlig med afsæt i Byrådets vision 2030 og erhvervsstrategien om en mere imødekommende og opsøgende erhvervsservice, besluttet at sætte fokus på den gode skiltning. Kommunen vil hjælpe bygherrer, virksomhedsejere, seværdigheder og turisterhverv m.fl. med at finde rundt i de mange love og retningslinjer for bl.a. skiltning.

Ligeledes tilbydes, der også sparring og inspiration ved udformning af skilte ved virksomheder og seværdigheder m.v.

I samme ombæring bliver det nu muligt med mere udbredt information og reklamering i robuste områder i byerne, som for eksempel erhvervsområder og ved større veje.

Tøv ikke med at gribe denne håndsrækning til bedre skiltning.
Har din virksomhed et ønske om tydeligere og bedre skiltning ud fra ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte Erhvervskontakten ved Maria Sjøstrøm Flarup, Mobil: 2484 6979, Mail: erhvervskontakt@faxekommune.dk