Ny digital platform til iværksættere og virksomheder

Ny digital platform til iværksættere og virksomheder

I dag lanceres Virksomhedsguiden – et helt nyt digitalt redskab for virksomhederne, der skal give bedre adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Tanken er at Virksomhedsguiden skal give indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejlede om forretningsudvikling. Samtidig er det meningen at Virksomhedsguiden kan give overblik over de tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige erhvervsfremmeindsats – lige fra den lokale erhvervsservice til statens ordninger. Business Faxe ydelser er naturligvis også at finde på den nye platform.

Det er Erhvervsstyrelsen som er ansvarlig for Virksomhedsguiden, der skal drives som en fællesoffentlig platform, der henvender sig til navnlig iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Udviklingen af Virksomhedsguiden sker derfor i tæt samarbejde med kommuner, myndigheder, virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet.

Virksomhedsguiden har ved lanceringen samlet vejledning på tværs af mere end 16 forskellige myndigheder og 6 erhvervshuse samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.
Virksomhedsguiden vil løbende blive opdateret og videreudviklet for både virksomheder og aktører i erhvervsfremmesystemet – alt sammen for at give virksomhederne relevant vejledning af høj kvalitet.

Vi støtter det nye tiltag og platform og håber det på sigt kan give vores virksomheder lidt mere overblik og ikke mindst viden om de mange tilbud der findes.

Find Virksomhedsguiden her: www.virksomhedsguiden.dk

Tags: