Mød: Dyrehospitalet Evidensia Faxe

”En udredning er på mange måder ligesom et puslespil, men hvor man ikke ved hvor mange brikker der er”

I denne måneds virksomhedsportræt skal du høre om Evidensia Faxe Dyrehospital. Evidensia Faxe Dyrehospital er en del af Europas største veterinærkoncern IVC Evidensia, som består af mere end 1500 dyrehospitaler og klinikker i 12 lande. Det lyder stort og måske også lidt upersonligt og masseproducerende, men det er langt fra tilfældet. Evidensia Faxe Dyrehospital har mange års erfaring, stor empati for såvel dyrene som deres ejere, og så har de en utrolig høj faglighed.

Historien i dag handler om, hvordan tre små klinikker slog sig sammen for mange år siden, og om hvorfor det kan være en fordel at være en del af en større koncern. Det handler om den rivende udvikling der har været i branchen, om at være specialiseret og også en lille smule om etik.


Jeg havde fornøjelsen af at snakke med Anette Spohr, som er intet mindre end Country Medical Director hos Evidensia og hospitalschef på Faxe Dyrehospital og har været tilknyttet Evidensia i over 6 år. Derudover deltog Simon Byrgesen som er smådyrsdyrlæge. Hos Evidensia i Faxe arbejder man som et team, og det kan mærkes allerede ved interviewet.

Som nævnt var Evidensia Faxe Dyrehospital oprindeligt tre små klinikker som i 80’erne besluttede at slå sig sammen. Og derfra er dyrehospitalet vokset. Det bærer bygningerne på Industriparken 11 i Faxe også præg af. De er knopskudt hver gang virksomheden er vokset, og det har den gjort i løbet af årene. I dag er de 16 dyrlæger ansat, otte er ansat på smådyrsafdelingen og seks på stordyrsafdelingen.

Evidensia Faxe Dyrehospital fungerer både som en almindelig klinik, hvor lokale kommer og får vaccineret deres hunde, kigget på deres kats poter eller den lille ponys tænder. Men de er også et dyrehospital med speciale i flere forskellige kompliceret områder.

Tilbage til historien. Med tiden går de tre oprindelige dyrlæger på pension, og de nye som er kommet til og har købt sig ind, overtager. Sådan forløber det i mange år med vedvarende rotation af nyuddannede og forskellige partnere.

I 2015 valgte partnerne at sælge til kæden Evidensia, og nu er forskellen at alle er ansat, men med hver deres rolle. Fagligt ændrede ingenting sig, men beslutningsprocesserne og økonomien ændrede sig naturligvis. Evidensia Faxe Dyrehospital ansætter selv hvem de vil, og hele den daglige drift er deres eget ansvar. Ved overdragelsen blev Anette valgt til hospitalschef. Anette beskriver det selv som en form for generationsskifte og kan se mange fordele ved den nye konstellation.

Det giver for eksempel en stor værdi at de kan samarbejde med de andre Evidensia klinikker. På Sjælland er der to store hospitaler i henholdsvis Faxe og Karlslunde, og de har et rigtig godt samarbejde. I dag smiler vi lidt af at vi før var både kollegaer og konkurrenter og kalder nu kun hinanden for kollegaer.

Deres samarbejde giver både vidensdeling, sparring, men også bedre service for kunden, da de kan supplere hinanden, hvis den ene klinik har meget travlt. De samarbejder dog ikke udelukkende med deres egne, de har for eksempel også et rigtigt godt samarbejde med en øjendyrlæge i Haslev, da de ikke selv har den ekspertise. For Annette gælder det om at give dyret den bedste behandling på et højt fagligt grundlag.

Dertil kommer det udvidede samarbejde med resten af koncernen. Evidensia Faxe Dyrehospital referer direkte op til direktøren i Danmark, som referer op til den internationale del af selskabet. Der er samarbejde på tværs af landene, og fordi Anette er Country Medical Director, er hun det faglige bindeled ud af landet.

Hvordan foregår en typisk dag hos Evidensia?

Der er morgenmøde kl. 09, hvor der bliver lagt en plan for dagen. Det er både et planlægningsmøde og et fagligt møde. Men som Simon indskyder, så diskuterer de løbende gennem hele dagen. Og så er der en frokostpause, journalskrivning og papirarbejde. En ting er at kigge på patienterne, men telefonsamtaler, journaler og opfølgning fylder også en del.

Normalt er der sat to dyrlæger af til planlagt kirurgi, men der er også altid sat tid af til at kunne tage akutte operationer. Derudover er der også en dyrelæge, der foretager almindelige konsultationer. Hos de store dyr er der fire dyrlæger der kører ud, og to der primært arbejder på klinikken.

De har åbent fra 08-17 på alle hverdage. Da der ikke er natteovervågning, indgår de i vagtordning med Evidensia Næstved Dyrehospital, og i weekenden med Evidensia Karlslunde Dyrehospital. På den måde kan de også gå flere dyrlæger sammen i stedet for at være alene. Det giver både et bedre arbejdsmiljø og et bedre fagligt niveau. Afdelingen med de store dyr har et vagtfællesskab med store dele af Sjælland. Hvis de laver et indgreb sidst på eftermiddagen og de ikke synes patienterne kan sendes hjem, så kører ejerne dem hen til der hvor der er døgnbemanding.

Hvad gør jer specielle?

Hos Evidensia i Faxe har de mange specialer. Anette kan i hvert fald hurtigt remse dem op, når hun bliver spurgt. Vi er ekstra dygtige til ortopædi, knoglesygdomme og alt der relaterer til bevægeapparatet. Vi er gode til rygkirurgi og akutte diskusprolapser. Vi er meget vant til at lave bløddelskirurgi og mave/tarm kirurgi. På stordyrsafdelingen er de ekstrem dygtige til blandt andet sport skader og halthed hos heste.

De har også stort fokus på medicinske patienter, der skal udredes. Evidensia Faxe Dyrehospital var faktisk en af de første hospitaler i Danmark, der ansatte deres egen bioanalytiker.

Vi har vores egen bioanalytiker ansat og vores eget laboratorium. Vi mener det er vigtigt at kunne arbejde med patienten og agere hurtigt uden at skulle vente flere døgn på at få blodprøvesvar tilbage. En udredning er på mange måder ligesom et puslespil, men hvor man ikke ved hvor mange brikker der er.

Udviklingen i dyrelægefaget

Anette startede sin karriere i en landpraksis på Møn tilbage i 90’erne og kom ud som dyrlægegeneralist i både kirurgi og medicin. I takt med udviklingen laver de fleste dyrlæger i dag primært kun det ene eller det andet. Det betyder også at Simon næste kun laver kirurgi. Et faktum der gør, at dyrehospitalet kan tilbyde kirurgi på højt fagligt niveau. Før lavede en dyrlæge måske en knæskade om måneden, mens Simon nok laver én om dagen. Det gør unægtelig noget for kvaliteten, men det kræver også en vis størrelses af praksis.

I takt med at udviklingen er blevet mere specialiseret er flere ting også blevet gjort muligt. Ting som, da Anette blev færdig i 1993, man på ingen måde ville have overvejet, er nu helt normalt i dag. Det er sket i takt med teknologien og fordi der er blevet opfundet bedre metoder til at smertedække efter større operationer. Specialiseringen er også blevet muligt i takt med at oplandet til hver klinik er blevet større. I gamle dage var oplandet højst 30-40 kilometer og nu oplever de at få henvisninger fra både Bornholm, Fyn, det meste af Sjælland og Lolland Falster.

I 80erne var det stadig enhedsdyrlægen der prægede området, men i 90erne begynder det at tage fart med specialiseringen og de fleste klinikker begynder at dele sig op i to afdelinger af henholdsvis små og store dyr.

I 00’erne tog behandling af kæledyr rigtig fart, da det blev mere udbredt at få sit dyr sygeforsikret. En udvikling som er værdsat hos Evidensia, da beslutninger for det meste kan tages ud fra et sundt og fagligt udgangspunkt, og altså ikke handler om pris.

En forsikring er dog ikke en løsning i sig selv, og selvom folk er forsikrede eller villige til at betale hvad det koster, har dyrlæger naturligvis pligt til kun at sætte dyret igennem det, som er rimeligt.
Vi bruger meget tid på at snakke etik. Hver fjortende dag har vi et dyrelægemøde, hvor etik altid er på dagsorden. Her kigger vi på hver sag individuelt. Hvad er det for et dyr man står med? Er det politi- eller jagthunden der skal bruges aktivt, eller er det familiehunden. Man kan for det meste lave de samme ting på alle dyr, men vi har et stort ansvar og hvis hunden ikke kan blive fuld funktionsdygtig, så giver det ikke altid mening.

Simon indskyder at der også er et plejeaspekt og hvilket temperament dyret har at tage i betragtning. Vi kan tage røntgenbilleder af hele hunden, hvis det skal være, men det skal fører noget med sig. Du kan ikke bare bestille et røntgenbillede, der skal være en faglig begrundelse, tilføjer Simon. Anette supplerer videre; Det samme gælder med hensyn til blodprøver og i det hele taget alt andet. Det er vigtigt at have sin etik med hele tiden. Vi bliver også nogle gange presset af nogen ejere, der har læst at noget i teorien godt kan lade sig gøre, men vi insisterer på, at det skal være til dyrets bedste. Når dyret ikke kan tale, er vi dens talerør og ja, nogle gange er snakken tung.

Det er en løbende udvikling, og det går relativt stærkt. For ti år siden var hvad de betragtede som en god plan én ting, og nu er det anderledes. Jeg gør ting nu, som jeg, da jeg blev uddannet dyrelæge, aldrig havde drømt om. Det var utænkeligt, fortælle Anette. I 2013 fik de en CT-scanner. Det var en af de her milepæle der meget fint illustrerer branchens tekniske udvikling, men også markedets udvikling. CT-scanneren er den samme som man bruger til mennesker, og det er ikke billigt. Den kostede dengang ca. 2,5 millioner og derudover koster den knap 400.000 i drift om året. Det betyder også at det er en dyr procedure, men ikke desto mindre så tjener den sig selv hjem.

En anden spændende udvikling har været en blodbank til dyr. Helt praktisk så eksisterer der et bloddonorkorps som kommer og bliver tappet. Og ja, hunde har også forskellige blodtyper, jeg blev nødt til at spørge… Der fandtes ikke en blodbank i Danmark for 25 år siden, men fordi der gør i dag, betyder det at vi kan redde patienter som bliver helt raske, og det er jo fantastisk pointerer Anette.


At være dyrlæge er på mange måder en livslang uddannelse. Anette fortæller at hun stadig lærer nyt, når nogen på kontoret pludselig har en diskussion, eller et spørgsmål opstår, og man slår op i en artikel. Det er et studie hvor man ikke bliver færdig fordi vi hele tiden skal udvikle os. Hos os hjælper vi hinanden med at blive bedre, tilføjer Simon.

Et godt eksempel er dette. I gamle dage, når man skulle sterilisere hunde, så lavede man et stort bugsnit og fjernede æggestokke og livmoderen. Nu kan det gøres med kikkert. Den udvikling skal de følge med i, men det er forskelligt fra klinik til klinik, hvor den udvikling bære en henad. Selv lavede Anette den første bughulekikkertoperation på deres klinik. En fra Karlslunde, som havde gennemført det før, efter et kursus i USA, hjalp hende. Første gang inviteret hun ham herned og efter det var proceduren på deres repertoire, og derefter begyndte hun at lære fra sig.

Dyreverdenen er hele tiden et par skridt bag menneskehospitalerne, men som Anette igen pointerer, så er det vigtigt at huske på, at de stadig er dyr. Det er en fin grænse at bevæge sig på, og det kræver at man taler om det hele tiden.

Der er to ting mere man skal vide om Evidensia Faxe Dyrehospital. For det første gør de en dyd ud af at have en bred vifte af medarbejdere, herunder dyrlæger, veterinærsygeplejersker, veterinærsygeplejerskeelever, praktikanter og dyrelægestuderende.

De kan godt lide at være et åbent hus, der lærer fra sig og arbejder som et team. Når man uddanner sig som dyrlæger er der ikke en turnusordning, som hvis du skulle være almindelig læge. Simon troede for eksempel at han ville arbejde med hestesygdomme, men så var det faktisk kirurgien der stjal hans interesse. Som chef skal man kunne se, hvor man bruger sine medarbejder bedst. Anette mener ikke at man kan være en dygtig kirurg medmindre man kender til medicinen, fordi det oftest handler om helheden.

Det er faktisk lidt af et mantra for mig. Det er ligesom at bygge en pyramide, og hvis bunden ikke er bred nok, så forstår man ikke baggrunden for det man foretager sig. En dygtig dyrlæge har en bred bund, og har vaccineret hunde og set sår og feber og alt det almindelige, inden de specialiserer sig.

Den anden ting man skal vide er, at hos Evidensia i Faxe arbejder de som en team, og det er hele teamets erfaring, du får som kunde.

Mange kunder vil gerne have en personlig dyrelæge, en de kender og måske også en der ser erfaren ud. Den tankegang prøver Anette at arbejde sig væk fra. Det vi betragter som en stor styrke for os er, at vi arbejder som et team og arbejder tæt sammen om hver enkel patient. Når et dyr først er patient her, så bliver det meget tit diskuteret og undersøgt af flere dyrlæger. Noget der synes at være kirurgisk patient, kan snildt ende med at have en medicinsk sygdom – det er lidt unikt at vi gør sådan. Teamet gør til sammen den gode indsats, for når vi bruger hinandens kompetencer, løfter vi det faglige niveau, afslutter Anette med at sige.