Månedens klumme – September

Månedens klumme – September

En nedslående erhvervsklima-måling for Faxe Kommune

De sidste 10 år har Dansk Industri (DI) målt de danske kommuners erhvervsklima. Selvom undersøgelsen har svært ved at opnå ordentlig repræsentativitet er den uden tvivl den største og mest omfattende undersøgelse vi har at forholde os til.
Faxe Kommune er rykket hele 27 pladser tilbage i 2019-udgaven af Lokalt Erhvervsklima. Med en placering som nummer 90 ud af 93 opnår Kommunen den dårligste placering siden 2012. På ét år er Faxe faldet fra den bedst placerede kommune på Sydsjælland til den dårligst placerede.

Det er ærgerligt, idet undersøgelsen viser, at virksomhederne gerne vil involveres og i dialog om udvikling af de lokale rammevilkår. Business Faxe anbefaler at bruge målingen som et positivt værktøj for Kommunen til dialog med erhvervslivet om en fælles indsats.

Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed

Hovedårsagen til den store tilbagegang skal findes i virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden, der tæller 1/3 i den samlede placering. Business Faxe mener at der er gode muligheder for at forbedre erhvervsvenligheden, hvis der arbejdes involverende med Faxe Kommunes nye Erhvervsstrategi 2019 – 2022. Især tre nedenstående punkter er vigtige at forholde sig til, hvis placeringen skal blive bedre næste år.

Infrastruktur og transport

I denne kategori opnår Kommunen en placering som nummer 86. Samtidig tilkendegiver over 40% af virksomhederne, at det er et af de områder, som Kommunen bør prioritere højest, hvis man skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder.

I Business Faxe glæder vi os over at Kommunen i erhvervsstrategien blandt sine indsatsområder har valgt Infrastrukturforbedringer. Her vil Kommunen forsøge at påvirke de statslige beslutningstagere til gavn for det lokale erhvervsliv. En opgave Business Faxe meget gerne indgår i og understøtter.

Fysiske rammer

I denne kategori opnår Kommunen en placering som nummer 83. Specielt er det Kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning, som er årsag til den ringe placering.

Det glæder Business Faxe at Kommunes erhvervsstrategi blandt andet peger på udbygningen af den digitale infrastruktur, ligesom strategien også peger på en større indsats for at synliggøre de resulter man faktisk opnår og de potentialer, der er i Kommunens erhvervsområder. En synliggørelse Business Faxe vil arbejde aktivt på i samarbejde med Kommunen.

Information og dialog med Kommunen

I denne kategori opnår Faxe Kommune en placering som nummer 90. Der peges på dialogen med politikkerne og embedsmændene samt formidlingen af væsentlig information.

Business Faxe mener at nøglen til succes er, tættere samarbejde, større transparens og mere involvering, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at styrke det lokale erhvervsklima. Med Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019 – 2022 og valget af Business Faxe, som aktør på erhvervsservice og -udviklingsaktiviteter, har vi lokalt et godt udgangspunkt.

Tags: