Månedens klumme – November

Månedens klumme – November

Denne måneds klumme giver et overblik over de erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, der har været fokus og ikke mindst de projekter, der allerede er i fuld gang og dem der er i støbeskeen.

Business Faxe er blevet en lille organisation med mange bolde i luften og mange områder at arbejde med. Vores primære fokus er Faxe Kommunens erhvervsstrategi 2019-2021 med erhvervsservicen og de fem indsatsområder, som der er prioriteret. Det har vi både fordi strategien er vigtig og essentiel for væksten og udviklingen i det lokale erhvervsliv, men også fordi Business Faxe er Faxe Kommunes aktør på erhvervsområdet.

Erhvervsservicen og de fem indsatsområder – Hvad gør vi der?

Erhvervsservicen består i at hjælpe iværksættere i gang og virksomheder videre. Det gør vi konkret ved at tilbyde screeninger, vejledninger, sætte de rette rådgivere i spil, sætte mulige forretningspartnere sammen, henvise til relevante kurser og forløb samt at afholde arrangementer af relevans for det lokale erhvervsliv.

Business Faxe understøtter de fem indsatsområder i erhvervsstrategien. For så vidt angår indsatsen om Arbejdskraft og kompetencer, arbejder vi lige nu sammen med Næstved Kommune om at få en ny erhvervsplaymaker sat i spil for erhvervsuddannelserne og virksomhederne i vores område, ligesom vi på at få konceptet Arbejdskraftalliancen til Faxe Kommune. Konceptet fungerer i Næstved og drejer sig om at matche arbejdskraft, uddannelser og virksomheder med hinanden.

Indsatsen om Brancher og sektorer, understøtter Business Faxe lige nu ved at se på et bygge- og anlægsnetværk eller lignende med udgangspunkt i det eksisterende Håndværkernetværk, vi arbejder også videre med Turismenetværket om at omdefinere deres rolle, for at understøtte flere rigtigt spændende og bæredygtige turismeinitiativer. Ligeledes hjælper vi Faxe Handelsråd med et større projekt om, at få lavet aktivitet og sammenhængskraft i byområderne, startende med Haslev som stationsby i 2020.

Infrastrukturforbedringer er et indsatsområde Business Faxe både arbejder med erhvervspolitisk og ved at understøtte Faxe Kommunes indsatser for at påvirke de nationale beslutningstagere. Der er fokus på Femernforbindelsen og hvad vi kan gøre sammen med Vordingborg og Næstved, der er fokus på Den Sjællandske tværforbindelse, herunder tilslutningen i Rønnede og Ulseafkørslerne samt udbygningen af den digitale infrastruktur.

For så vidt angår indsatsen for at understøtte kommunens Erhvervspotentialer indgår Business Faxe i Faxe Kommunes markedsføringsindsats i forhold til erhvervsarealerne. Ligesom vi på indsatsområdet Branding og image altid har fokus på at fortælle den gode historie om vores fantastiske lokalområde og generelt dele og formidle succeser, spændende virksomheder og andre nyheder der styrker Faxe Kommunes image og storytelling.

I støbeskeen!

Siden vi i sommers vandt kontrakten om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter for Faxe Kommunen, har vi brugt tiden på hvordan vi med de meget færre ressourcer sikrer erhvervslivet den bedst mulige understøttelse. Kontrakten med Faxe Kommune er tydelig og kommer til at definere et konstruktivt samarbejde, men vi kommer også til at arbejde med at søge finansiering til den lokale vækst og udvikling, ved i højere grad at udvikle vore kommercielle ydelser.

Implementeringen af dette arbejde og udviklingen af vore kommercielle ydelser glæder vi os meget til, ligesom vi er meget fortrøstningsfulde, idet vi oplever stigende og fantastisk opbakning fra det lokale erhvervsliv. Det kommer blandt andet til udtryk i den snarlige Erhvervsprisuddeling, hvor vi har fået et hav af indstillinger af kandidater til årets tre erhvervspriser og endnu flere tilmeldinger fra virksomheder der gerne vil være med til at fejre det lokale erhvervsliv.

Vi ser positivt på 2020, vi glæder os over at vi har travlt og vi øver os i at prioritere vores tid, så den bliver brugt bedst muligt til gavn for den lokale vækst og udvikling.

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

 

Tags: