Månedens klumme – maj 2021

Der er lys for enden af tunnelen?

Genåbningen af samfundet er over os, der er håb og sommer forude. Humøret og forventningerne er på vej op. Efter mere end et år med Corona, er det nok ingen hemmelig at de fleste, inklusive erhvervslivet, står på spring for at kunne arbejde og nærme sig en form for normalitet igen.

Vi har alle lært en masse om sundhedsmæssige forholdsregler og om hvordan forretningen kan holdes i gang på nye måder. Nogle brancher har lidt meget og andre har klaret sig bedre igennem. Under alle omstændigheder er forbedret hygiejne og påpasselighed nok kommet for at blive i en eller anden form, også fremadrettet. I Business Faxe er vi glade for at det nu, med effektive tests, vaccinationer og Coronapas, er muligt faktisk at mødes i større antal igen.

I sidste uge holdt vi MorgenForum for første gang i over et år. Godt nok kun med de tilladte 25 deltagere, men vi er blevet dygtige til at være taknemmelige for hvad der kan lade sig gøre. Det var en fornøjelse at se hvilken effekt og virkning det har at mødes fysisk. Hvordan både nye og gamle medlemmer fik mulighed for at netværke og genopleve hvilken forskel det fysiske møde faktisk gør. Teknologien har hjulpet os gennem pandemien, på en måde som ikke var mulig for bare få år siden. Takket være den har vi formået at gøre meget – bare anderledes. Men det kan aldrig erstatte det fysiske møde.

Mens landet har været lukket ned, har vi knoklet for at få mange forskellige tiltag søsat og nu begynder vi at kunne høste frugterne af det arbejde. Forprojektet om at udfolde de store potentialer på turismeområdet om Faxe Bugt fra Stevns klint til Møns klint, er lige færdigt og et meget lovende feasibility studie bliver offentliggjort i nærmeste fremtid. Faxe Kommune har afsat penge til en turismeindsats over de kommende år og en styregruppe af aktører på området er nedsat for at prioritere og sætte retningen for denne indsats.

Vi er også godt i gang med et udviklingsprojekt, der skal sikre at netop vores område får gavn af den øgede trafik Femern Bælt vil skabe gennem korridoren fra det centrale Europa til Skandinavien. Specielt ser vi på udviklingen af erhvervsområdet om Rønnede og infrastrukturen i den forbindelse. Selvfølgelig i høj grad også færdiggørelse af tværforbindelsen helt til Slagelse. Et andet udviklingsprojekt, som vi lige har sat i søen i samarbejde med DTU, skal hjælpe virksomheder med teknisk at udvikle kompetencer, processer og produkter. I begge projekter er der plads til alle de virksomheder, der kan se muligheder og er klar til at lægge tid og kræfter i udviklingen af forretningen, så morgendagens muligheder kan udnyttes.

Når det kommer til projekter og udvikling af uforløste potentialer, så er det altid et puslespil, men sammen kan vi nå langt. I Business Faxe glæder vi os til at komme i gang med alle de nye muligheder, der understøtter vækst og udvikling i vores fantastiske lokalområde. Tag en kontakt til os og hør mere om mulighederne.

Vi ses derude!

Erhvervsdirektør
Tomas Legarth

Tags: